Får full kompensasjon for merarbeid

Skolenes landsforbund har fått gjennomslag for at lærere som på kort varsel måtte legge om undervisningen, som følge av utfordrende værforhold, får full kompensasjon.

1. mars 2024

Runar Nørstad

Staale Andre Bergersen
Staale Andre Bergersen, hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Telemark, setter pris på at lærerne får full kompensasjon. (Foto: Privat)

På grunn av utfordrende værforhold mandag 22. januar, holdt en rekke skoler stengt i Telemark – blant annet alle videregående skoler. Noen skoler holdt åpent, men med redusert tilbud.

Lærerne i fylket fikk beskjed dagen i forveien om stengingen, og måtte bruke søndagen til å organisere digital undervisning/nye undervisningsopplegg.

Staale Andre Bergersen, hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Telemark, er naturligvis glad for at lærerne får full kompensasjon.

– Det skal koste for arbeidsgiver å sette alle lærerne i ett fylke i sving en søndag ettermiddag. Lærere jobber ikke gratis. Arbeidsgiver gir utrykk for at de vil tenke seg bedre om neste gang, noe vi setter pris på, sier han.

Skolenes landsforbund tok sammen med Utdanningsforbundet kontakt med arbeidsgiver etter at uværet hadde roet seg i fylket 22. januar – og skolene igjen var åpne. Organisasjonenes krav var kompensasjon for merarbeid.

Etter et medbestemmelsesmøte 7. februar, ble det raskt klart at lærerne det gjelder får innvilget kompensasjon for merarbeid utenfor ordinær arbeidstid som følge av omlegging til digital undervisning.

«Nødvendig arbeid som ville blitt forhåndsgodkjent vil bli kompensert som merarbeid/overtid», er «partene» enige om. Informasjonen er gått ut til alle skolene i fylket, der det blant annet står:

Siden arbeidet er gjennomført på søndag, skal det for deltidsansatte utbetales timelønn + lørdags- og søndagstillegg på minst 22 %, minimum 70 kroner per arbeidet time. For ansatte med 100 % stilling utbetales timelønn + overtidstillegg 100 %. Ved enighet kan merarbeid/overtid avtales avspasert.

Lærere som har hatt nødvendig merarbeid som følge av «22. januar», tar dette opp med nærmeste leder og blir enige om omfanget av ekstrajobbingen.