– Fagfornyelsen fordrer nye eksamensordninger

– Debatten om framtidens eksamensordning må i større grad inkludere elevenes evne til samarbeid, og det er avgjørende at eksamen oppleves rettferdig – uavhengig av skole og bosted, sier Mette Johnsen Walker, forbundssekretær i Skolenes landsforbund.

27. mars 2019

Runar Nørstad

Elever har ulik tilgang på hjelpemidler under eksamen. Sånn kan det selvfølgelig ikke være, mener Skolenes landsforbund. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)
Elever har ulik tilgang på hjelpemidler under eksamen. Sånn kan det selvfølgelig ikke være, mener Skolenes landsforbund. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund er med i den sentrale eksamensgruppa, nedsatt av Kunnskapsdepartementet, som skal evaluere eksamensordningen.

Gruppa skal sammenstille kunnskapsgrunnlaget vi har om eksamen i dag samt vurdere innspillene fra læreplangruppene og hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen og foreslå mulige/eventuelle endringer.

Lik rett på opplæring

Elever og lærere vil kaste dagens eksamensform, og foreslår en mer rettferdig eksamen, skriver NRK.

– Det er store forskjeller i fylkene når det gjelder tilgang på hjelpemidler til eksamen. Sånn kan det selvfølgelig ikke være, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund.

– Eksamen skal være og føles lik over hele landet. Skolenes landsforbund ønsker en sterkere nasjonal styring på norsk utdanning. Lik rett på opplæring uansett hvor du bor, er den offentlige fellesskolens grunnmur. Eksamen er kvalitetssikring av opplæringen, og gir elevene muligheter og retning for videre utdanning. Det er avgjørende at eksamen oppleves rettferdig, fortsetter hun.

For Skolenes landsforbund er det viktig at eksamen ikke skal bli styrende for undervisningen, mener Johnsen Walker.

– Vi ønsker at det utvikles alternative eksamensordninger, som har mer fokus på det elevene faktisk har lært. Elevenes evne til samarbeid har ikke fått fokus i noen av debattene om framtidens eksamensordning.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær Mette Johnsen Walker representerer Skolenes landsforbund i eksamensgruppa. (Foto: SL)

Relevant, variert og praktisk

Elevorganisasjonen fremhever mappevurdering. Skolenes landsforbund vil også ta med seg dette i den videre debatten.

– Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har påpekt at opplæringen må være mer relevant, variert og praktisk, samtidig som dybdelæring skal ivaretas. Dette forutsetter at dagens eksamensordninger endres og at vi i samarbeid utvikler ordninger som innfrir disse overordnede målene. SL vil komme med våre innspill i eksamensgruppen, sier Mette Johnsen Walker.

Eksamensgruppen skal i januar 2020 foreslå eventuelt nye eksamensformer og videre retning for arbeid med sluttvurdering.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen