Etterlyser midler øremerket barnehager og skoler

Skolenes landsforbund er skuffet over at regjeringen ikke øremerker midler til barnehager og skoler i revidert nasjonalbudsjett. – Skole-Norge kan se langt etter normale åpningstider, sier nestleder Terje Moen.

12. mai 2020

Runar Nørstad

Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, er skuffet over at regjeringen ikke øremerker penger til barnehager og skoler. (Foto: SL)

Før revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram tirsdag, gjennomførte NorgesBarometeret en undersøkelse* for Skolenes landsforbund.

Undersøkelsen viser at kun 19 % av skoler og barnehager er tilført ekstra ressurser i form av økonomi og/eller bemanning etter gjenåpningen. Hele 73 % av lederne sier de ikke har fått noen ting.

– Resultatet av manglende bemanning er redusert åpningstid, noe som er svært bekymringsfullt. Skolenes landsforbund har krevd, i likhet med LO, minst 20 milliarder til kommunene i revidert nasjonalbudsjett, og at noe av dette øremerkes barnehager og skoler. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke prioriterer å betale for den bemanningen som skal til for å få til normale åpningstider i skoler og barnehager, sier nestleder Terje Moen.

– Barnehager og skoler har over år vært «salderingsposter» i kommunebudsjettene. Dette har spesielt rammet bemanningen som er skåret inn til beinet, understreker han.

Les også: Alt om revidert nasjonalbudsjett finner du her

Skal samfunnet komme i gang igjen, må vi få til ordinære åpningstider i skoler og barnehager, mener Skolenes landsforbund.

– Vi kan ikke risikere at barnehager og skoler blir flaskehalsen som forhindrer arbeidslivet å komme i gang igjen. Det sier seg selv at begge foreldre ikke kan være i fulltidsjobb dersom vi ikke har heldagstilbud til barn og elever, understreker Terje Moen. 

I den samme undersøkelsen, oppgir42 % at barneskolens trinn 1-4 opererer med redusert åpningstid. På SFO/AKS er det 36 % som har redusert åpningstid.

– For å klare normale åpningstider, og samtidig ivareta smittevernet, trengs det økt bemanning utover ordinær bemanning. Økt bemanning er nødvendig, men selvsagt ikke gratis. Derfor er en solid krisepakke til barnehager og skoler høyst nødvendig. Den kom dessverre ikke i dag, sier nestleder Terje Moen.

Skolenes landsforbund er fornøyd med regjeringens tiltakspakke som skal gå til å bedre situasjonen for sårbare barn og unge, og at lærerutdanningen, inkludert satsingen på barnehagelærere, styrkes med om lag 550 studieplasser.

Kommunene må få mer penger

KS har beregnet at kommunene har inntil 20 milliarder kroner i redusert økonomisk handlingsrom i år. Regjeringen kompenserer kun en tiendedel av dette i revidert budsjett, skriver LO på sin hjemmeside.

– Det er et enormt sprik i virkelighetsbeskrivelsen til kommunene og regjeringen. Det er behov for en krisepakke til kommunene og at regjeringen kompenserer fullt ut det kommunene taper. Viktige tjenestetilbud for barn, unge og eldre må nå styrkes, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO har overfor regjeringen krevd at inntektsbortfall og utgiftsøkninger må kompenseres for at viktige tilbud skal opprettholdes. Det er avdekket en del svakheter i viktig tjenestetilbud som må styrkes, og kommunene opplever et stort fall i skatteinntektene.

– Kommunen oppfyller sin rolle som velferdsleverandør gjennom dem som gjør jobben. Vi må få nye ansettelser i kommunene for å styrke barnevern, primærhelsetjenesten, beredskapen og skolene for å nevne noe, sier LO-lederen.

Les også: Tiltakspakke for sårbare barn og unge (regjeringen.no)

Les også: 5000 nye studieplassar ved fagskular, høgskular og universitet (regjeringen.no)

* Mer enn 2.000 ansatte i skolen (lærere, skoleledere og miljøarbeidere/-terapeuter) har svart på undersøkelsen det refereres til. Den er utført i perioden 5.-7. mai 2020, av NorgesBarometeret. Alle lærerorganisasjonene er representert.