Debatt: Er 20 prosent av lærerne ufaglærte?

Påstanden om at 20 prosent av landets lærere er ufaglærte, er nå blitt gjentatt så ofte at det er blitt en «sannhet». Men står det virkelig så ille til?

1. november 2022

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund mener det blir feil å kalle lærer som er tilsatt på vilkår for ufaglærte, skriver Geir Allan Stava i dette innlegget. (Foto: Adobe Stock/Illustrasjon) 

Innlegg signert Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. Det sto på trykk i Forskerforum 26. oktober. 

Professor emeritus Karl Øyvind Jordell forklarer i et innlegg i Forskerforum 26. oktober hva som skjuler seg bak tallene.

Legg merke til at alle yrkesfaglærere som blir tilsatt på vilkår, faller inn under kategorien «lærere med videregående utdanning eller lavere» i SSBs statistikk. De havner altså i samme kategorien som fjorårets russ. Denne gruppen utgjør 4 prosent av de såkalt ufaglærte.

De som har en universitetsutdanning, men for eksempel mangler pedagogikk, og blir tilsatt på vilkår, havner i kategorien «lærere uten pedagogisk utdanning». Denne gruppen utgjør 3,8 prosent av de såkalt ufaglærte.

Skolenes landsforbund mener det blir feil å kalle lærere som er tilsatt på vilkår for ufaglærte. De er selvsagt tilsatt som «lærer uten godkjent utdanning» inntil de oppfyller vilkårene, men ufaglærte er de ikke.

Skolenes landsforbund mener det blir feil å kalle lærere som er tilsatt på vilkår for ufaglærte.

Så er det 10 prosent av årsverkene i skolen som blir utført av «lærere med andre pedagogiske utdanninger». Noen av disse vil ha lærerutdanning fra utlandet. Det er ellers litt uklart akkurat hvilke utdanninger som skjuler seg i denne kategorien, men slik vi har forstått det er for eksempel barnehagelærere og spesialpedagoger som jobber i skolen samlet her. Vi vil heller ikke kalle disse for ufaglærte.

(Innlegget fortsetter under bildet)

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Geir Allan Stava. (Foto: Skolenes landsforbund)

Det er i det hele tatt en drøy påstand å kalle disse 10 prosentene «lærere med andre pedagogiske utdanninger» for ufaglærte. Vi i Skolenes landsforbund kunne godt tenke oss klarere retningslinjer for hvilke «andre pedagogiske utdanninger» som skal kunne godkjennes som lærer, men vi er ikke med på å kalle alle disse for ufaglærte.

Summa summarum er det altså 17,8 prosent av årsverkene i skolen som er utført av det som blir kalt ufaglærte. Skolenes landsforbund mener dette gir et feil bilde av situasjonen.

Vi er opptatt av at alle elever skal ha rett til en godkjent lærer, men vi må ikke gjøre dette nåløyet så trangt at vi ender opp med å flytte tusenvis av dagens lærere over i kategorien «ufaglærte». Konsekvensen av det er at disse ville bli flyttet fra sine faste stillinger over til vikariater, og altså stå uten jobbsikkerhet.

Vi er opptatt av at alle elever skal ha rett til en godkjent lærer, men vi må ikke gjøre dette nåløyet så trangt at vi ender opp med å flytte tusenvis av dagens lærere over i kategorien «ufaglærte».

Skolenes landsforbund mener at alle som er tilsatt på vilkår, må ut av denne statistikken. I tillegg trenger vi klarere nasjonale retningslinjer for hva som kan godkjennes som «lærere med andre pedagogiske utdanninger».

Da vil vi få mer realistiske tall på hvor mange som virkelig kan kategoriseres som ufaglærte. Og realistiske tall er en forutsetning for en fornuftig diskusjon om hvilke tiltak som bør settes inn for å nå målet om at alle elever skal møte en kvalifisert lærer i alle undervisningstimer.

Les innlegget som startet debatten: Lærerkompetanse oppnås ikke gjennom lønnskamp, men ved at politikerne gir vilkår for gode lærerutdanninger (forskerforum.no)