Enighet om veileder for ferieavvikling i kommunene

Partene er enige om at ferieavviklingen i kommunene skal skje som normalt. De har utarbeidet en veileder som beskriver spørsmål vedrørende ferieavviklingen. Les veilederen her!

30. april 2020

Runar Nørstad

Ferie
Det er krevende å avvikle ferie når vi står overfor så store oppgaver som vi gjør nå. Bildet viser Oslofjorden. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

LO Kommune har representert Skolenes landsforbund arbeidet med veilederen.

Partene mener de har fått fram en god veileder, i en tid der arbeidslivet står overfor store utfordringer. Ferieloven ligger uansett til grunn og den gir nødvendig handlingsrom i helt spesielle tilfeller.

Det er viktig at de tillitsvalgte i kommunene tar opp et eventuelt behov for avvik fra normal ferieavvikling i drøftinger før det gjennomføres endringer fra vanlig praksis på de enkelte tjenestesteder. Det er viktig å finne helhetlige løsninger for å minke belastningen på de mest utsatte yrkesgruppene så langt det lar seg gjøre.

Ferieloven gir ikke bare rett, men også plikt til å avvikle ferie, og derfor er det viktig at alle gjør sitt ytterste for å ivareta denne rettigheten, selv om det sikker kan bli tøft i noen deler av kommunesektoren.

Partene oppfordrer til god dialog lokalt og at man finner frivillige løsninger vedrørende ferieavviklingen. Ferieloven gir arbeidsgiver et handlingsrom til å fastsette og organisere ferie.

Det er inngått en egen avtale om tilpasning av arbeidstid som gir arbeidsgiver noe større innflytelse over innretning av arbeidstid og turnus.

Felles veileder om avvikling av ferie i 2020

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen