Enighet om ny hovedavtale i kommunesektoren

Partene i kommunesektoren ble enige om en ny, revidert hovedavtale fredag. Nytt er bestemmelser om helsefremmende arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling.

8. desember 2019

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene om ny hovedavtale. Her sammen med Mette Nord, leder i Fagforbundet og forhandlingsleder i LO Kommune. (Foto: SL) 

– Vi er glade og lettet over at vi greide å bli enige om ny avtale. Det er vanligvis små endringer i hovedavtalen, men denne gangen fikk vi til viktige nye formuleringer. Partene er nå enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer FNs bærekraftsmål skal inngå som en del av partsarbeidet etter hovedavtalen. Jeg tror det blir viktig i årene som kommer, sier lederen for LO-kommune, Mette Nord.

Hovedavtalen beskriver tillitsvalgtes rettigheter og plikter og er helt grunnleggende i fagforeningsarbeidet. Nord forteller at det var lange forhandlinger om pensjonsordninger i KS bedrift.

Inkluderende arbeidsmiljø

– Vi ser ingen grunn til å åpne for nye pensjonsordninger. Vi har allerede avtalt ny offentlig tjenestepensjon og har i tillegg mulighet for å avtale den såkalte hybridpensjonen. Dette er en ordning som likner offentlig tjenestepensjon.

– Samfunnsutviklingen fører til at mange må jobbe lenger. Hvis det skal bli noe av, så må vi legge til rette for at arbeidslivet gjør det mulig å stå lenge i jobb. Derfor var det viktig å få inn nye bestemmelser om et inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Det fikk vi, sier Mette Nord.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mette Nord, leder i Fagforbundet og forhandlingsleder i LO Kommune. (Foto: SL)

Fokus på klima- og miljøtiltak

Skolenes landsforbund er glad for at partene forplikter seg til å lage helsefremmende tiltak slik at arbeidstakere blir i stand til å jobbe lengre, slik som samfunnsutviklingen er blitt, mener nestleder Terje Moen.

– Det er også bra at arbeidstakere i streik ikke skal meldes ut av pensjonsordningen, da dette kunne påvirke AFP-ordningen til eldre arbeidstakere, sier han.

Skolenes landsforbund er også fornøyd med at klima- og miljøtiltak som fremmer FNs bærekraftsmål skal inngå som en del av partsarbeidet etter hovedavtalen.

Strekker seg ut 2021

LO Kommune, med Fagforbundets Mette Nord i spissen, har forhandlet på vegne av Skolenes landsforbund, men SL har deltatt som en del av forhandlingssammenslutningen sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo – forbundet for kunst og kultur og Fellesforbundet

Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen har representert SL i forhandlingene.

Hovedavtalen for kommunesektoren ble sist gang forhandlet i 2017. Partene ble da enige om å videreføre avtalen. Fredag ble de enige om en ny, revidert avtale som strekker seg ut 2021.

FAKTA: Hva er en hovedavtale?

  • Hovedavtalen er en slags «grunnlov» for medbestemmelse i kommunal sektor
  • Den inneholder retningslinjer og regler for samspillet mellom arbeidsgiver, fagforeninger og tillitsvalgte
  • Det er hovedavtalen som gir oss rett til å oppnevne tillitsvalgte på de ulike arbeidsplassene
  • Den angir hvilke rettigheter og plikter de tillitsvalgte og arbeidsgiver har overfor hverandre