Partene i kommunesektoren ble enige om en ny, revidert hovedavtale fredag. Nytt er bestemmelser om helsefremmende arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling.

Bildetekst: Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene om ny hovedavtale. Her sammen med Mette Nord, leder i Fagforbundet og forhandlingsleder i LO Kommune. (Foto: SL) 

– Vi er glade og lettet over at vi greide å bli enige om ny avtale. Det er vanligvis små endringer i hovedavtalen, men denne gangen fikk vi til viktige nye formuleringer. Partene er nå enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer FNs bærekraftsmål skal inngå som en del av partsarbeidet etter hovedavtalen. Jeg tror det blir viktig i årene som kommer, sier lederen for LO-kommune, Mette Nord.

Hovedavtalen beskriver tillitsvalgtes rettigheter og plikter og er helt grunnleggende i fagforeningsarbeidet. Nord forteller at det var lange forhandlinger om pensjonsordninger i KS bedrift.

Inkluderende arbeidsmiljø

– Vi ser ingen grunn til å åpne for nye pensjonsordninger. Vi har allerede avtalt ny offentlig tjenestepensjon og har i tillegg mulighet for å avtale den såkalte hybridpensjonen. Dette er en ordning som likner offentlig tjenestepensjon.

– Samfunnsutviklingen fører til at mange må jobbe lenger. Hvis det skal bli noe av, så må vi legge til rette for at arbeidslivet gjør det mulig å stå lenge i jobb. Derfor var det viktig å få inn nye bestemmelser om et inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Det fikk vi, sier Mette Nord.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mette Nord, leder i Fagforbundet og forhandlingsleder i LO Kommune. (Foto: SL)

Fokus på klima- og miljøtiltak

Skolenes landsforbund er glad for at partene forplikter seg til å lage helsefremmende tiltak slik at arbeidstakere blir i stand til å jobbe lengre, slik som samfunnsutviklingen er blitt, mener nestleder Terje Moen.

– Det er også bra at arbeidstakere i streik ikke skal meldes ut av pensjonsordningen, da dette kunne påvirke AFP-ordningen til eldre arbeidstakere, sier han.

Skolenes landsforbund er også fornøyd med at klima- og miljøtiltak som fremmer FNs bærekraftsmål skal inngå som en del av partsarbeidet etter hovedavtalen.

Strekker seg ut 2021

LO Kommune, med Fagforbundets Mette Nord i spissen, har forhandlet på vegne av Skolenes landsforbund, men SL har deltatt som en del av forhandlingssammenslutningen sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo – forbundet for kunst og kultur og Fellesforbundet

Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen har representert SL i forhandlingene.

Hovedavtalen for kommunesektoren ble sist gang forhandlet i 2017. Partene ble da enige om å videreføre avtalen. Fredag ble de enige om en ny, revidert avtale som strekker seg ut 2021.

FAKTA: Hva er en hovedavtale?

  • Hovedavtalen er en slags «grunnlov» for medbestemmelse i kommunal sektor
  • Den inneholder retningslinjer og regler for samspillet mellom arbeidsgiver, fagforeninger og tillitsvalgte
  • Det er hovedavtalen som gir oss rett til å oppnevne tillitsvalgte på de ulike arbeidsplassene
  • Den angir hvilke rettigheter og plikter de tillitsvalgte og arbeidsgiver har overfor hverandre

Relevante lenker
SL: Forhandler om ny hovedavtale i kommunal sektor 

Skolenes landsforbund på Facebook!

Print Friendly, PDF & Email