Enighet i lønnsoppgjøret i HUK-området

Ansatte i virksomheter i HUK-området (helse, utdanning og kultur) er sikret lik lønnsvekst som ansatte i det offentlige etter at partene ble enige tirsdag.

2. desember 2020

Runar Nørstad

Det ble tirsdag kveld oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom LO-gruppen og Virke for HUK-området (helse, utdanning og kultur). (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Tariffområdet Virke-HUK er delt inn i syv tariffavtaler, etter hvilket område virksomheten utfører tjenester i. Det er forhandlet parallelt med 36 arbeidstagerorganisasjoner. LO-forbund, YS-forbund, Unio-forbund, foreninger i Akademikerne og Lederne har forhandlet med Virke.

LO-gruppen (Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Creo, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Skolenes landsforbund) har i forhandlingene lagt vekt på at medlemmene i private ideelle tjenester skal ha lik lønnsvekst som er gitt i de sammenlignbare områdene.

Det betyr at medlemmene som for eksempel følger vilkårene i KS kan forvente mellom 1.400 og 1.900 kroner ekstra i året.

Skolenes landsforbund er part i Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning med parter, Landsoverenskomst for høyskoler med parter og tilsluttet Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner.

Forbundssekretær Bodil Gullseth har representert SL i forhandlingene.

Her kan du lese hele protokollen

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen