Enighet i kommuneoppgjøret

Skolenes landsforbund er godt fornøyd med resultatet av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. – Lønnsoppgjøret er et kompetanseløft, der utdanning og kompetanseheving gir uttelling, sier nestleder Terje Moen.

1. mai 2019

Runar Nørstad

Nestleder Terje Moen sammen med forbundssekretær Bodil Gullseth. (Foto: SL) "

Like etter midnatt 1. mai ble LO Kommune og YS Kommune enige med KS om en avtale i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. 

Avtalen har en ramme på 3,2 prosent, som er i tråd med det som ble avtalt i privat sektor tidligere i vår.

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019.

Et enstemmig forbundsstyre i Skolenes landsforbund aksepterte avtalen.

– Dette er et godt lønnsoppgjør for våre medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier nestleder Terje Moen.

Sammen med forbundsleder Anne Finborud har han representert Skolenes landsforbund i forhandlingene.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der partene vanligvis bare forhandler om lønnstillegg. LO Kommune forhandler for i underkant av 200.000 medlemmer i Kommune-Norge. Totalt er rundt 420.000 ansatte omfattet av dette oppgjøret.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LO Kommune har gjort jobben: Foran sitter: Terje Moen fra SL, Odd Haldgeir Larsen Fagforbundet, Mimmi Kvisvik fra FO og forhandlingsleder Mette Nord. Bak står Karianne Hansen heien fra El og IT og Hans Ole Rian fra Credo. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Prioriterer fagarbeidere

– Vi er glade for at oppgjøret har en tydelig likelønnprofil. Det vil si at kvinners andel av menns lønn øker. Vi er glade for at fagarbeiderne og universitets- og høgskoleutdannede får et lønnsløft, og ikke minst at det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med LO Kommunes krav.

Oppgjøret er i tråd med resultatene av det såkalte frontfaget og tariffoppgjørene i andre sektorer. Mette Nord understreker at LO Kommune er fornøyde med at de kom fram til en forhandlingsløsning i årets oppgjør.

(Artikkelen fortsetter under tabellene) 

Gode løsninger for pensjon

Denne gangen var også pensjon tema i forhandlingene.

– Pensjon var en av flokene i dette oppgjøret. Heldigvis fant vi fram til gode løsninger. Vi er tilfredse med at arbeidsgiversiden er enige med oss arbeidstakerne i at medlemmenes pensjonsrettigheter skal utbetales samlet. Dette er aktuelt siden flere pensjonsleverandører har varslet kamp har varslet kamp om kommunal pensjonsforsikring, men at de ikke ønsker å sikre alle rettighetene, sier Mette Nord.

– Vi har beholdt en kjønns- og aldersnøytral modell for opptjening av pensjon. Det er viktig i en kvinnedominert sektor, mener hun.

Avtalen sikrer også pensjonsopptjening for etter- og videreutdanning i inntil fire år.

– Vi syns også at det er flott at lærlinger i kommunesektoren nå skal tjene opp pensjon, sier Mette Nord.

Partene har også blitt enige om hvordan det skal arbeides videre med innføring av nye regler for særaldersgrenser og AFP.

LO Kommunes forhandlingssammenslutning består av Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Skolenes landsforbund (SL), Fellesorganisasjonen (FO) og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Tabellene på nettsida oppdateres i løpet av torsdag 2. mai.