Enighet i HUK-området

Årets mellomoppgjør for virksomheter i HUK-området (helse, utdanning og kultur) ble gjennomført torsdag 20. juni.

21. juni 2019

Runar Nørstad

Forhandlingslederne, fra venstre: Wenche Sartori Eide (Akademikerne), Hilde Løkholm (LO), Ann Torunn Tallaksen (Virke), Christine Ugelstad Svendsen (YS) og Kari Tangen (Unio). (Foto: Pressebilde)

I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatene ble som forventet i tråd med oppgjørene i de korresponderende (offentlige) tariffområdene, og innenfor den generelle rammen for lønnsoppgjørene i samfunnet (frontfaget).

Tariffoppgjøret har omfattet forhandlinger om sju tariffavtaler som omfatter om lag 600 virksomheter med over 25.000 arbeidstakere innen helse, utdanning og kultur. Det er forhandlet parallelt med 35 arbeidstagerorganisasjoner. LO-forbund, YS-forbund, Unio-forbund, foreninger i Akademikerne og Lederne har forhandlet med Virke.

Skolenes landsforbund er part i Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning med parter, Landsoverenskomst for høyskoler med parter og tilsluttet Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner.

Forbundssekretær Bodil Gullseth har representert SL i forhandlingene.

Resultatene skal ikke effektueres før de er vedtatt arbeidstakerorganisasjonene. Svarfrist for godkjenning og vedtakelse er satt til 28. juni 2019.