Enighet i forhandlingene om sentrale lønnsmessige tiltak

Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) og de øvrige sammenslutningene ble natt til onsdag enige med Oslo kommune om fordelingen av potten til «sentrale lønnsmessige tiltak».  …

7. september 2016

Runar Nørstad

201510120_Ulrich (2)Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) og de øvrige sammenslutningene ble natt til onsdag enige med Oslo kommune om fordelingen av potten til «sentrale lønnsmessige tiltak».

 

Det dreier seg her om forbedringer av en god del lønnsrammer.

KAH er LOs forhandlingssammenslutning på Oslo kommunes tariffområde og har oppnådd lønnsforbedringer for en rekke medlemsgrupper. Potten, som tilsvarte cirka 93 millioner kroner, var blitt satt av i hovedforhandlingene i april.

Når det gjelder SLs kjernetropper, ble det avtalt forbedret ansiennitetsopprykk for adjunkter med eller uten opprykk og lektorer med eller uten opprykk.

Endret ansiennitetsopprykk, generelt tillegg og/eller opprydning ble oppnådd for flere av KAHs grupper, blant annet de som ligger i stillingskodene for barnehagelærer, barnehagelærer 1, pedagogisk leder, pedagogisk leder-stedfortreder, barnehagemedarbeider og skoleassistent. Opprydning betyr i denne sammenhengen at et høyere lønnsrammelternativ blir nytt alternativ 1.

Leder av Oslo fylkeslag, Ulrich Vollmerhaus, har deltatt i KAHs forhandlingsutvalg og uttaler at det er grunn til å vurdere resultatet som positivt.

– Potten var begrenset, og det har gjort at ikke alle medlemmene som hadde fortjent å bli tilgodesett med lønnsforbedringer, har kunnet få noe mer i denne runden, sier Vollmerhaus.

Informasjon om forhandlingsresultatet er sendt per e-post til alle klubbene i Oslo.

Spørsmål om forhandlingsresultatet kan sendes til oslo@skolenes.no.