Engasjerte HTV-er i fylkene brøyter vei

Erfaringene med eget forum for hovedtillitsvalgte (HTV) i fylkeskommune er så gode at det planlegges lignende forum for HTV-ene i kommunene fra høsten av, opplyser påtroppende forbundsleder Mette Johnsen Walker.

20. mai 2021

Runar Nørstad

BILDETEKST: Hovedtillitsvalgte på fylkesnivå i Skolenes landsforbund: Linn-Merete Hammerstad (Viken, øverst til venstre), Geir Andersen (Viken, under osv.), Rigmor Bjerche (Trøndelag), Staale Andre Bergersen (Vestfold og Telemark), Klaus Magnus Berg Hansen (Troms), Merete Kurrak (Finnmark), Olav Stensvehagen (Innlandet), Jeanine Norstad (Viken), Bjørnulf Schanche (Nordland), Roger Vinje (Oslo), Siren Marit Dahl (Vestland), Kurt Ivan Rasmussen (Agder) og Sissel Stokke (Møre og Romsdal).

I Skolenes landsforbund er det tradisjon å lytte til grasrota når både politikk og tariffkrav skal utformes.

Medlemmene og tillitsvalgte har da også unisont sluttet opp om forbundets strategiske plan med tittelen «Grasrota setter dagsorden!».

– I om lag ett år har engasjerte hovedtillitsvalgte på fylkesnivå møttes digitalt om lag en gang i måneden for å drøfte ulike problemstillinger relatert til arbeidet som tillitsvalgt, gitt hverandre råd på tvers av fylkesgrensene og ikke minst kommet med nyttige og konstruktive innspill til SL sentralt i aktuelle saker, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker. Hun tiltrer som forbundsleder 1. august. 

Oppsto med Visma-fadesen

Hun sier at forumet kom i gang da det «smalt» i den såkalte Visma-saken.

– Vi fikk inn bekymringsmeldinger fra våre medlemmer om at innføringen av datasystemet Visma InSchool har gått utenfor kanalene partene i arbeidslivet har for samarbeid samtidig som millionene renner ut. Vi så raskt behovet for å koble på HTV-ene i fylkeskommunene, som konkluderte med at kun et solid forankret partssamarbeid kan få Skole-Norges nye datasystem på rett kjøl. Gjett om jeg er stolt av denne måten å jobbe på, sier Johnsen Walker.

I kjølvannet av HTV-møtene der Visma-fadesen er diskutert, er det utformet flere leserinnlegg.

Les også: «Partssamarbeidet parkert i Visma InSchool-fadesen» (budstikka.no)

– Vi spiller hverandre gode

Forumet for hovedtillitsvalgte har utviklet seg til å bli en viktig møteplass der vi sammen med politisk valgte fra forbundskontoret deler erfaringer og tar opp spørsmål som er skolerende for alle, mener Jeanine Norstad, hovedtillitsvalgt i Viken og påtroppende forbundssekretær.

– Vi spiller hverandre gode. De tillitsvalgte vet hvor skoen trykker, og deres erfaringer bidrar til at SL setter dagsorden både lokalt og sentralt, sier Norstad som fungerer som sekretær for forumet.

En av sakene som ble viet mye tid i siste møte, var arbeidet med fullføringsreformen. De hovedtillitsvalgte skal involveres bredt, og blant annet se på lærlingeordningen sammen med LO.

– Dette er snakk om viktige temaer! Reformen vil medføre store endringer i videregående skole, og da må vi være på hugget. Vi har blant annet levert innspill til forbundet, som kan brukes i høringssvaret om reformen, sier Bjørnulf Schanche, hovedtillitsvalgt i Nordland.

Stikkord for andre saker som ble tatt opp i siste møte (18. mai):

  • Økt synliggjøring av SL lokalt i forbindelse med skolestart, med søkelys på målrettede tiltak ut mot medlemmene (fylkeslagene har styrket økonomi på grunn av pandemien)
  • Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunene (gjennomgående stram økonomi som rammer hardt, men ulikt)
  • Den pågående meklingen i offentlig sektor (status og konfliktberedskap)
  • Utfordringer relatert til at norsk er fjernet på VG1 yrkesfag og overført til VG2 (tatt opp av Merete Kurrak, hovedtillitsvalgt i Finnmark)

PS! Neste møte i HTV-forumet er berammet til mandag 14. juni.