Endringer i regelverket om vurdering

Kunnskapsdepartementet endret rett før sommeren noen av opplæringslovens forskrifter. Den mest omtalte endringen er, at kravet om dokumentasjon for at underveisvurdering er foretatt, strykes.

12. august 2015

Runar Nørstad

Kunnskapsdepartementet endret rett før sommeren noen av opplæringslovens forskrifter. Den mest omtalte endringen er, at kravet om dokumentasjon for at underveisvurdering er foretatt, strykes.