Endrer fraværsregler på grunn av korona

Skoleelever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet ut skoleåret som følge av koronaviruset. – Dette er en helt riktig avgjørelse av kunnskapsministeren, sier nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.

4. mars 2020

Runar Nørstad

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.  

Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

– Helsedirektoratet har bedt om at elever som har fravær av helsemessige grunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet sitt. Den oppfordringen følger vi og lemper på dokumentasjonskravet, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

– Dette er en helt riktig avgjørelse av statsråden, og viser at myndighetene tar situasjonen på alvor. Det er viktig at presset på fastlegene ikke blir for hardt, sier nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.

Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes.

Skolene bør også planlegge for at elever i karantene kan jobbe hjemmefra, hvis formen tilsier det, ifølge departementet.

Fakta: Fraværsgrensen

  • Innebærer at elever i videregående skole som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
  • I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har inntil 15 prosent fravær i faget, likevel skal kunne få karakter.
  • Fravær som skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå eller religiøse høytider kan unntas fraværsgrensen dersom fraværet dokumenteres. Fra 1. august 2019 gjelder dette også deler av trafikkopplæringen for førerkort klasse B.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen