«En slags medisin» er nå pensum i skolen

Musikkvideoen «En slags medisin», som ble laget til Skolenes landsforbund sitt landsmøte i fjor, er blitt til et eget, landsomfattende undervisningsopplegg om digital dømmekraft med refleksjonsspørsmål om problemstillinger knyttet til barns nettbruk.

23. oktober 2022

Runar Nørstad

Lene Bakkedal, forbundssekretær i Skolenes landsforbund, tok over undervisningen på Ambjørnrød skole, med utgangspunkt i musikkvideoen En slags medisin. (Foto: Jon Oddvar Holthe, Skolenes landsforbund)

Bak videoen og undervisningsopplegget står «Fortellingen om meg» m/Stian Soli og Dennis Winther, i samarbeid med Skolenes landsforbund.

– Denne sangen og videoen åpner dører, og gir rom for refleksjonsspørsmål. Den er et godt verktøy for elevene. Den er solid, sier forbundssekretær Lene Bakkedal som har utarbeidet undervisningsopplegget.

Undervisningsopplegget «En slags medisin» er forankret i kunnskapsløftets overordnede del knyttet til sosial læring og utvikling, og har søkelys på å legge til rette for refleksjon rundt elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger, evne til å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn, samt tema som empati og vennskap.

Målgruppen er elever i grunnskolen, kjernegruppe 4.-7. klasse.

– Musikkvideoen løfter frem stemmer som fortjener å bli hørt med musikk, film og kunst. Og hovedfokuset i prosjektet er alltid framover. Hva kan vi lære? Og da ble det neste steget å involvere barn og ungdom med sine stemmer, sier hun.

Nylig var Lene Bakkedal innom Ambjørnrød skole i Fredrikstad for å presentere undervisningsopplegget for elevene og lærerne. NRK Oslo og Viken var innom og lagde TV-innslag

Dagsavisen Demokraten har også omtalt skolebesøket

Undervisningsopplegget distribueres av Barnevakten

Ressursen finner du her