– En nasjonal styrt skole gir stor trygghet

– Behovet for å bli tatt vare på står sterkt i en krise. Heldigvis har vi en nasjonal styrt fellesskole der de ansatte føler at de blir sett og inkludert, altså tatt vare på, sa forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund under Kommunalkonferansen onsdag.

4. november 2020

Runar Nørstad

Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund, mener enkeltmennesket har større behov for å bli tatt vare på under en krise. (Foto: Kommunalkonferansen 2020/Nett-TV)

På grunn av koronapandemien, ble årets kommunalkonferanse avviklet digitalt fra Riksscenen i Oslo.

Forbundsleder Anne Finborud og Creo-leder Hans Ole Rian var invitert til samtale om temaet «Fellesskap i krisetider», etter en innledning av Helen Brandstorp, lege og divisjonsdirektør analyse og samfunn i Helsedirektoratet.

Skrøt av kongens nyttårstale

Brandstorp startet sin innledning med å vise til det samiske folk, der en bestemor i hennes egen familie har uttalt at «du skal leve slik at du ikke irriterer deg over andre. Da blir det gode fellesskap».

Så viste hun til kongens nyttårstale 2019.

– Vår konge som var i sorg, sa noe helt fantastisk. Han sa på en veldig fin måte noe om at alle teller; «Summen av enkeltmenneskers livskraft er samfunnets levedyktighet». Tenk at han sa det på nyttårsaften 2019, altså før vi gikk inn i 2020 og før noen visste om pandemien.

– Jeg mener at det som har skjedd, er at fellesskapet som er der faktisk har blitt veldig synlig. Og smitten får vi ned bare sammen. Fellesskapet blir ekstra synlig når vår gjensidige avhengighet er så avgjørende og tydelig som nå. Men det er svake stemmer der. De må vi være ekstra oppmerksomme på. Kanskje blir de svakere nå. Så må vi dyrke kunsten av å leve godt sammen, og jeg må leve slik at jeg ikke lar meg irritere over deg, sa Helen Brandstorp.

Lytter til medlemmene

I den påfølgende samtalen, understreket Anne Finborud behovet for å nyansere oppfattelsen av begrepet fellesskapsfølelse.

– Når det oppstår en krise, må man tenke på at enkeltmenneskene vil føle utrygghet. De føler et behov for å bli tatt vare på. I koronaperioden vi har bak oss, har det vært store ulikheter i fordelingen av arbeid. Våre medlemmer måtte flytte fra fellesskapet og fellesarenaene i skolebygningene, til sitt eget hjem. Det måtte storparten av elevene også. Jeg tror det er feil å si at dette styrker fellesskapsfølelsen. Det som er riktig å si, er at vi i Norge har en skole som hovedsakelig er nasjonalt styrt. Det har vært en styrke, fordi man føler å bli tatt vare på.

Anne Finborud fikk spørsmål om helsen til lærerne er godt nok ivaretatt.

– Vi lytter til uroen, og har sterk medvirkning. Vi registrerer at det hjemme er anbefalt å ha maks fem gjester mens en lærer kan ha 100 elever i løpet av en skoledag. Vi forstår utryggheten våre medlemmer opplever, og vi tar dette opp i de ukentlige dialogmøtene med kunnskapsministeren. Vi er hele tiden på søken etter å trygge arbeidssituasjonen. Alle sammen vil jo at barnehagene og skolene skal holde åpent. Det er en veldig viktig fellesarena, og vi så hvordan mange barn og ungdommer falt utenfor i den første smitterunden før sommeren. Det er trist, og det styrker ikke fellesskapet.

Godt fellesskap i LO

Anne Finborud fikk også spørsmål om hun fryktet en ny runde med nedstengning av skoler.

– Der det oppstår mye smitte, er det klart at kommunelegen fortsatt må ha myndighet til å stenge skoler. La oss heller få verneutstyr, og la oss få nok ressurser til å ta oss av de sårbare som til stadighet faller utenfor. La oss få penger til å ta vare på hverandre, så skal landets undervisningspersonell fortsette det gode arbeidet de allerede gjør.

Koronakrisen har først og fremt vist hvor viktig det er å ha en sterk offentlig sektor, med en nasjonal styrt skole, sa forbundsleder Anne Finborud i avslutningen av debatten.

– Det gir oss stor trygghet! Vi har heldigvis et godt felleskap i LO hvor vi holder et godt øye med de mest sårbare, inkludert de som er permittert. Dette samholdet har styrket oss i det arbeidet vi gjør opp mot regjeringen. Vi går i tospann med LO.

Kommunalkonferansen arrangeres av: LO Kommune, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund, Creo – forbundet for kunst og kultur, EL og IT Forbundet og Norsk Sjøoffisersforbund.