Elever med stort læringspotensial

DEBATT: Det er viktig at undervisningen tilpasses de skarpeste elevene også, men god og tilpasset opplæring krever ressurser. Blir det med praten igjen?  …

10. oktober 2016

Runar Nørstad

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok utredningen om elever med stort læringspotensial fra leder av utvalget, utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal. (Foto: Kunnskapsdepatementet)

DEBATT: Det er viktig at undervisningen tilpasses de skarpeste elevene også, men god og tilpasset opplæring krever ressurser. Blir det med praten igjen?

 

Leserinnlegg signert forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Geir Allan Stava. Innlegget er også publisert på frifagbevegelse (bloggen.no).

 

Et offentlig utvalg ledet av Jan Sivert Jøsendal har levert en NOU til Kunnskapsdepartementet med tittelen «Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial.»

Utvalget innleder med følgende: «Plikten til å gi den enkelte elev tilpasset opplæring gjelder alle elever, også elever som presterer på høyt faglig nivå, elever som har spesielle talent og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene. Utredningen viser at mange av disse elevene ikke opplever å være en del av et læringsmiljø som motiverer og som gir dem faglige utfordringer.»

Skolenes landsforbund (SL) er helt klar på at disse elevene har likeverdig rett på tilpasset opplæring som alle andre elever. I hovedsak vil SL slutte seg til utvalgets situasjonsbeskrivelse og anbefalinger.

Vi merket oss spesielt to anbefalinger fra utvalget:

«Lærernes kjerneoppgaver er undervisning, vurdering og for- og etterarbeid knyttet til undervisning. Samtidig er det en rekke oppgaver på skolen som krever en kompetanse som andre yrkesgrupper enn lærerne har. Mange av disse oppgavene handler om skolens psykososiale miljø og utfordringer som enkeltelever bærer med seg. Behovet for spesialpedagogisk-, sosialpedagogisk- og helsefaglig kompetanse på skolen er stort. Andre yrkesgrupper må fylle sentrale kompetansebehov og støttefunksjoner i det daglige.»

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Forbundssekretær Geir Allan Stava. (Foto: SL)
Forbundssekretær Geir Allan Stava. (Foto: SL)

Denne konklusjonen synes å være en gjenganger i alle utvalg som har med skole og utdanning å gjøre. Likeledes blir dette nevnt av politikere nesten hver gang skole er et tema.

Til tross for gode ønsker skjer det lite på området. Hvis departementet virkelig ønsker andre yrkesgrupper inn i skolen, må departementet ta grep slik at det faktisk skjer. Kommuner og fylkeskommuner må pålegges å ha denne kompetansen i tilstrekkelig monn. Hvis ikke er vi redd for at framtidige utvalg og politikere vil snakke om nødvendigheten av dette i tiår framover, uten at noe skjer.

Denne anbefalingen fra utvalget understreker det SL har prøvd å fortelle politisk ledelse i årevis, uten synderlig hell foreløpig:

«Utvalget mener skolene må rustes til å klare det som på̊ papiret fremstår som et enkelt prinsipp – tilpasset opplæring for alle – men som i praksis er svært utfordrende å få til. For at det skal kunne skje, må̊ skolene få kunnskap om og praktisere tilpasset opplæring slik intensjonen med loven er, og det må̊ være et tilstrekkelig antall pedagogiske ressurser tilgjengelig slik at tilpasset opplæring blir mulig å gjennomføre. Det er behov for mer kunnskap om elever med stort læringspotensial, og skolene har behov for didaktiske virkemidler og verktøy for å klare å møte alle elevers behov og ulike forutsetninger for læring.»

Skolenes landsforbund håper at departementet nå vil jobbe for en bemanningsnorm på skolenivå, både for lærere og andre nødvendige yrkesgrupper. God, tilpasset opplæring krever ressurser. Det er det bare å slå fast.

Alle forsøk på å få dette til uten at det skal koste noe, er dømt til å mislykkes.

 

Relevante lenker:
SL: Klassestørrelse
SL: Frykter for skolene i distriktene

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]