Du kan bidra til å få løslatt lærere i Jordan

Lederne for Jordans lærerorganisasjon er arrestert etter å ha kritisert regjeringen for dårlig håndtering av koronakrisa. Du kan delta på en underskriftskampanje og bidra til å legge press på regjeringen i Jordan for å få satt lærerne fri.

17. august 2020

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund ber deg delta i e-postaksjonen som er rettet mot jordanske myndigheter, og kreve umiddelbar løslatelse av fagforeningslederne uten forbehold. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

I et brev til Utenriksdepartementet (UD) oppfordrer forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund (SL) norske myndigheter til å be jordanske myndigheter løslate lederne for landets lærerorganisasjon, skriver frifagbevegelse.no.

«Vi ber norske myndigheter om å ta opp dette med jordanske myndigheter, slik at lærernes fagorganisasjons rett til å utøve sitt virke fritt blir gjennomført», skriver forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund i brevet, som er datert 14. august.

Jordansk sikkerhetspoliti arresterte 25. juli ledende medlemmer av den jordanske fagorganisasjonen for lærere, Jordanian Teachers Association, og stengte ned organisasjonen for to år.

Skolenes landsforbund har signert en underskriftskampanje startet av Education International (EI), en global fagforening av lærernes fagforeninger som består av 401 medlemsorganisasjoner i 172 land.

EI oppfordrer arbeidere og fagforeningsmedlemmer til å signere underskriftskampanjen som ber myndighetene i Jordan løslate fagforeningslederne og oppheve stengningen av organisasjonen.

Signer underskriftskampanjen på denne siden

Du trenger kun å fylle ut ditt navn og din epostadresse. Resten er forhåndsutfylt.

Du blir bedt om å fylle ut organisasjonsnavn, og da kan du bruke The Norwegian Union of School Employees (Skolenes landsforbund).

Mottakere er den jordanske utdanningsministeren samt arbeidsministeren.

Signerer du, uten å legge inn personlig melding, er det denne teksten som sendes:

«Kjære minster,

Jeg skriver for å oppheve arrestasjonen av lederne av den jordanske lærerforeningen og den lovløse suspensjonen av alt fagforeningsarbeids, derunder offentlig kritikk fremsatt av fagforeningen på håndteringen av covid-19 krisen i utdanningssektoren.

Jeg oppfordrer Regjeringen til umiddelbart og betingelsesløst å løslate medlemmene av den jordanske lærerforeningen, å oppheve suspensjonen av fagforeningsvirksomhet og å garantere de fundamentale rettighetene og demokratiske frihet for lærere og alle arbeidere, inkludert meningsfrihet, ytringsfrihet, møtefrihet og fagforeningsfrihet.»

Signer underskriftskampanjen på denne siden