Diskuterer arbeidstid på fylkeskonferansen

De kommende forhandlingene om arbeidstid har en sentral plass på fylkeskonferansen til Skolenes landsforbund, der målet er å få inn gode ønsker og innspill.

23. november 2023

Runar Nørstad

Fylkeskonferansen 2023.
Forbundsleder Mette Johnsen Walker ønsker velkommen til fylkeskonferanse, der kommende forhandlinger om arbeidstid står sentralt. (Foto: Skolenes landsforbund)

Arbeidstidsavtalen er en særavtale for lærernes arbeidstid som forhandles direkte med KS. Den gjelder for alle kommuner, unntatt Oslo.

Forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale for lærere i skolen og barnehage (SFS 2213/SFS 2201) er like rundt hjørnet. Derfor ønsker forbundet innspill fra tillitsvalgte ute i fylkene.

– Fylkeskonferansen er et vedtektsfestet organ, et rådgivende organ som gir forbundsstyret råd. Derfor er rådene vi får fra dere viktige. Forhandlingsutvalget må vite hva de skal prioritere inn i forhandlingene, og her har dere en sentral rolle, sa forbundsleder Metter Johnsen Walker i sin velkomsttale.

Skolenes landsforbund har i høst gjennomført en undersøkelse blant egne medlemmer om arbeidsforhold i skolen.  

– Undersøkelsen avdekker at ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren har for mye å gjøre. Vi må sette foten ned nå. Vi har en plan for dette, med utspill i media og politisk påvirkning. Men vi vil høre hva dere mener, sa Johnsen Walker.

Fylkeskonferansen avvikles på Gardermoen torsdag og fredag. Programmet, som er utarbeidet av forbundssekretærene i samråd med forbundsstyret, omhandler også ulike utfordringer relatert til digitalisering og kunstig intelligens i skolen.  

Deltakerne på fylkeskonferansen fikk utdelt boken «Hode og hender. Læring, tillit og fellesskap i en mer praktisk skole», der tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna er redaktør.

Henriette Selnæs, leder i Skolenes landsforbund Rogaland, har skrevet ett av kapitlene i boka, «Et lærerperspektiv på det praktiske i skolen». Hun fikk applaus for sitt bidrag på fylkeskonferansen.

Fylkeskonferansen avvikles på Gardermoen torsdag og fredag. (Foto: Skolenes landsforbund)