– Direktør-lønningene i Oslo-skolen er forkastelig

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, er rystet over direktørenes lønnsfest i Oslo-skolen. – Om mulig, hadde det beste vært om Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen tok til fornuft og reverserte lønnsøkningene, sier han.

26. oktober 2020

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, håper fagforeningene med medlemmer i Utdanningsetaten i større grad innkalles til drøftingsmøter. (Foto: SL)

Flere direktører i Utdanningsetaten har fått økt millionlønnen sin betydelig den siste tiden, ifølge Dagbladet. Lønnsfesten pågår mens lærerne i Oslo-skolen er oppfordret til å vise moderasjon i lønnsoppgjøret på grunn av koronakrisen. Lærerne er tilbudt 1,7 prosent lønnsøkning i 2020.

Roger Vinje finner det vanskelig å forstå at en intern omorganisering skal utløse slike drastiske administrative endringer i avdelingsdirektørenes lønn.

– Med tanke på de varslede føringene Utdanningsetaten har fått om en generell rammereduksjon på 56,5 millioner kroner i 2021, er direktørenes lønnsøkninger svært vanskelig å forstå. Jeg har stor forståelse for at ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren er fly forbanna, spesielt fordi de selv er bedt om å vise moderasjon.

– At disse rammereduksjonene er estimert til å øke betraktelig frem til 2024, gjør situasjonen enda mer vanskelig å forstå. De store lønnsøkningene til direktørene vanskeliggjør også prosessen med å etablere en god drøfting på slike varslede reduksjoner i budsjettene, fortsetter Roger Vinje.

Fylkeslederen i Oslo stusser over at Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd i Oslo for oppvekst og kunnskap, i en Facebook-melding sier at «fagforeningene og ledelsen i Utdanningsetaten nå har blitt enige om å gjøre om på systemet med lønnsfastsettelser. Heretter skal fagforeningene få mye mer makt, faktisk tror jeg aldri fagforeningene har fått større innflytelse på direktørlønninger i denne etaten noen gang. Og det er et viktig gjennombrudd som jeg støtter helhjerta.»

 – Vi er glade for enigheten, selv om vi strengt tatt ikke har vært innkalt til drøfting om dette. Jeg regner med at alle fagforeningene med medlemmer i Utdanningsetaten blir innkalt til drøfting i fortsettelsen.

– Det er viktig at skolebyråden nå kommer på banen og rydder opp. Gjør hun ikke det, må politikerne i Oslo vise handlekraft, sier Roger Vinje.