Dette er Mette Johnsen Walker

Mette Johnsen Walker (57), fra Bergen, ble valgt til ny forbundsleder i Skolenes landsforbund 14. april 2021, et verv hun tiltrådte 1. august. Hun…

21. januar 2016

LOM-admin

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Mette Johnsen Walker (57), fra Bergen, ble valgt til ny forbundsleder i Skolenes landsforbund 14. april 2021, et verv hun tiltrådte 1. august. Hun tok over etter Anne Finborud som har vært i forbundet i 25 år, de siste åtte som leder.

Hun meldte seg inn i Skolenes landsforbund i 2014 og ble valgt til forbundssekretær på landsmøtet i 2017, og har siden da hatt permisjon fra jobben som lærer i norsk for innvandrere på Nygård skole i Bergen.

Før det har hun undervist i kunst- og håndverk, fransk og spansk på Ortun skole i Bergen. Hun er gift og har to voksne barn. Ektefellen bor i Bergen og hun pendler i dag mellom Oslo og Bergen.

Johnsen Walker har vært SLs representant i mange ulike fora, blant annet i den sentrale eksamensgruppa og i partnerskap mot mobbing. Hun har engasjert seg i mange saker SL har frontet i forrige landsmøteperiode. Hun er på mange måter en ideologisk frontperson for SL og har vært en tydelig stemme i saker som gjelder for eksempel såkalte «skolebidragsindikatorer» og det omstridte datasystemet Visma InSchool og er i det hele tatt en profilert stemme utad for SL i mange saker. Hun er også sentral for SL i internasjonale prosjekter.

– I Skolenes landsforbund er det tradisjon å lytte til medlemmene, altså grasrota, når vi utformer framtidas skolepolitikk, og det skal vi fortsette med, sier Mette Johnsen Walker.

Som forbundsleder i Skolenes landsforbund, er jeg fokusert på at SL må jobbe offensivt og med en tydelig politikk for å motvirke at deler av fagbevegelsen utvikler en profesjonsegoisme som åpner for splitt og hersk-politikk.

Forbundslederen gleder seg over et forbund i vekst.

– Stadig flere får øynene opp for at Skole-Norge trenger et større SL, og vi har hatt medlemsvekst de siste årene, sier hun.

Du kan også følge meg på:

  • Facebook: https://www.facebook.com/mette.johnsenwalker
  • Twitter: https://twitter.com/MetteWalker
  • Instagram: https://www.instagram.com/mette.johnsenwalker/