Det nye styret i SL Innlandet

Skolenes landsforbund Innlandet er formelt stiftet. Fylkeslagets første leder er Olav Stensvehagen.

13. november 2019

Runar Nørstad

Styret i SL Innlandet, fra venstre: Anders Fonn-Brenden (styremedlem), Olav Stensvehagen (leder), Jimmi Erik Stensby (styremedlem/kasserer), Inger Lise Staff (styremedlem), Sven Berggren (styremedlem), Bente Pettersbakken (styremedlem), Rune Bjørnsrud (styremedlem), Kjetil Hatlebrekke (varamedlem), Lene Jevnheim (varamedlem) og Tone Risåsen (styremedlem/sekretær). (Foto: SL)

Som fylke oppstår Innlandet ved sammenslåingen av Hedmark og Oppland 1. januar 2020. Det nye styret i SL Innlandet trer i kraft fra samme dato.

Arbeidet med å slå sammen Hedmark og Oppland startet 6. desember 2018. 13. november 2019 ble dette arbeidet sluttført, under stiftelsen av SL Innlandet. Den historiske begivenheten skjedde under stiftelsesmøtet på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri – mellom Gjøvik, Hamar og Lillehammer.

Olav Stensvehagen ble valgt til fylkeslagets første leder. Han er i dag lærer ved Solør videregående skole avdeling Våler, og har vært SL-medlem siden 2006.

Stensvehagen etterfølger Sven Berggren (Oppland) og Jimmi Erik Stensby (Hedmark) fra årsskiftet. Stensby fortsetter imidlertid som hovedtillitsvalgt til 1. august 2020, da tar Stensvehagen over dette vervet. Også Sven Berggren fortsetter som HTV.

Bodil Gullseth, forbundssekretær i Skolenes landsforbund, representerte forbundskontoret under stiftelsesmøtet.

– Gratulerer til hele det nyvalgte styret i SL Innlandet. Vi gleder oss til å samarbeide med dere. Og takk for innsatsen til alle dere som gikk av ved valget. Dere har gjort et flott arbeid ved avvikling av de to fylkeslagene, sier Gullseth.

Stiftelsesmøtet startet med en fellessamling, der det ble orientert om prosessen fram mot selve sammenslåingen. Deretter orienterte Bodil Gullseth om de andre sammenslåingsprosessene i SL, og gikk gjennom medlemssammensetningen i det nye fylkeslaget.

– SL Innlandet har geografiske utfordringer, med medlemmer på 69 ulike arbeidsplasser. Jeg er sikker på at den nye lederen og hans styre vil takle utfordringene på en god måte. Klubben på Solør videregående skole, hvor Olav Stensvehagen er med, er tross alt den klubben i landet med best utvikling i antall medlemmer, sier Bodil Gullseth med et glimt i øyet.

Etter orienteringen fra forbundskontoret, gjennomførte de to fylkeslagene hver sin samling med vedtak om å oppløse seg selv samt valg av representanter til det nye styret.

Styret i Skolenes landsforbund Innlandet:

 • Olav Stensvehagen (leder)
 • Erland Sørum (nestleder)
 • Jimmi Erik Stensby (styremedlem/kasserer)
 • Tone Risåsen (styremedlem/sekretær)
 • Lene Merete Bakkedal (styremedlem/landsstyremedlem)
 • Sven Berggren (styremedlem/landsstyremedlem)
 • Marta Skorem (styremedlem)
 • Anders Fonn-Brenden (styremedlem)
 • Inger Lise Staff (styremedlem)
 • Bente Pettersbakken (styremedlem)
 • Espen Thorsen (styremedlem)
 • Rune Bjørnsrud (styremedlem)
 • Tor Egil Strømeng (varamedlem)
 • Katarina Aas (varamedlem)
 • Kjetil Hatlebrekke (varamedlem)
 • Lene Jevnheim (varamedlem)
 • Rolf Risåsen (revisor)
 • Morten Midtlie (revisor)