Debatt: Lærere må også få nødvendig pausetid

Skolenes landsforbund får stadig meldinger om at omfanget av inspeksjon i grunnskolen har økt voldsomt de siste årene.

21. november 2023

Kommunikasjonsavdelingen

Innlegg om inspeksjon i skolen. Dette mener Skolenes landsforbund.
Inspeksjon har alltid vært en del av lærernes arbeidsoppgaver, men omfanget har endret seg, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Innlegg signert Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. 

Det er nå ikke uvanlig at det går med flere timer i uka til å patruljere skolegårder og korridorer.

I praksis betyr dette at lærere går vakt i nesten samtlige friminutt. Det går også sterkt ut over lærernes lunsjpause. En halvtimes matpause er ikke noe de fleste lærere har hver dag. Resultatet er enda mer slitne lærere.

Inspeksjon har alltid vært en del av lærernes arbeidsoppgaver, men omfanget har endret seg. Tidligere hadde de fleste lærerne også friminutt. Det ble brukt til å rydde vekk utstyr man hadde brukt i timen før, til å ta notater og til å finne fram nytt utstyr som man skulle bruke i timen etterpå. Og så var læreren klar i klasserommet når det ringte inn til ny time.

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Geir Allan Stava. (Foto: SL)

Det kan man ikke klare når man skal være ute blant elevene også i friminuttene. Man kan heller ikke være klar til å ta imot elevene når de ankommer klasserommet. Man er jo på vakt til det ringer inn.

Årsaken til den sterkt økende tiden som blir brukt på inspeksjon, kan tilskrives § 9A i opplæringsloven.

Ideelt sett burde lærere få friminuttene til både nødvendig etter- og forarbeid. Vi vil jo ha godt forberedte lærere som står klare når elevene kommer. Men vi innser at det ikke er nok annet personale ved skolene til at dette er mulig i praksis.

Skolenes landsforbund ønsker likevel at lærerne får nødvendig pausetid. De trenger en liten pust i bakken mellom slagene. Dette kan gjøres ved å gi lettelser i undervisningstiden om omfanget av inspeksjon/annen tid med elever overskrider et visst nivå i uken.

Skolenes landsforbund vil kreve regler om dette inn i arbeidstidsavtalen, SFS 2213.