Debatt: Hvordan rekruttere og beholde lærere

«Ansvarsmøtet. Kontaktmøter. Veiledning av foreldre. Moppe gul. Vaske pulter. Stå dovakt. Fylle såpe og papir. Mekle mellom separerte foreldre.» Slik lyder våre medlemmers ord.

21. november 2023

Kommunikasjonsavdelingen

Hvordan rekruttere og beholde lærere?
Det er ofte alle de andre oppgavene en lærer har, i tillegg til undervisningen, som tar knekken på en, og som fører til at mange slutter, skriver Jeanine Norstad. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Innlegg signert Jeanine Norstad, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. 

Mange skoler opplever at det blir vanskeligere og vanskeligere å rekruttere kvalifiserte lærere. I tillegg er det mange lærere som slutter å være lærere, og heller finner seg en annen jobb. Disse utfordringene må også ses i lys av mangelen på lærerstudenter. Siden stadig færre ønsker å utdanne seg som lærere, er det grunn til å tro at lærermangelen bare vil øke i årene framover.

I en nylig medlemsundersøkelse om arbeidsvilkår, fikk Skolenes landsforbund oppsiktsvekkende tilbakemeldinger om hvilke arbeidsoppgaver som en lærer faktisk gjør. Innholdet i arbeidshverdagen er så omfattende, og består i altfor stor grad av oppgaver som ikke er direkte relatert til undervisning.

Ansatte i skolen er kjørt. Lei. Fortvilet. De vil hjelpe, men strekker ikke til. Strikken er i ferd med å ryke. Når den gjør det, så smeller det hardt. For mange har også strikket røket, og resultatet er en flukt fra læreryrket.

Vi i Skolenes landsforbund vet selvsagt at økt lønn fører til økt rekruttering, at dette sannsynligvis vil bidra til at færre slutter. Men, økt lønn gir ikke lærerne bede tid til å gjøre det de faktisk er ansatt til å gjøre. Dagens lærere er kvalifisert til jobben, men ikke tid nok til å ta kunnskapen og kompetansen tilstrekkelig i bruk. Vi trenger en opprydning, og det må gjøres noe raskt!

Jeanine Norstad, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

I det følgende vil vi konsentrere oss om hvilke andre tiltak enn lønn det som Skolenes landsforbund mener kan bidra til å gjøre læreryrket mer attraktivt.

Mindre detaljstyring av lærerne! Hvis man virkelig stoler på lærerne, bør de gis større autonomi både vedrørende undervisningen og egen arbeidssituasjon. Mye av tiden lærerne i dag er bundet til skolen kan frigjøres. Vi tror skoler som praktiserer tillit og mer fleksible arbeidstidsordninger, vil bli populære blant lærere. Og det koster ingenting.

Nyutdannede må få mye tettere oppfølging de første årene! Veldig mange nyutdannede slutter i løpet av de første årene. Nyutdannede må få en rutinert veileder. Både den nyutdannede og veilederen må ha like mange timer nedsatt undervisning, slik at man faktisk får tid til å veilede. Den nyutdannede bør i en del timer være tolærer i timene til veilederen. Da kan den nyutdannede se hvordan veilederen gjør det, og veilederen kan observere den nyutdannede.

La lærerne være lærere! Ved å ha andre yrkesgrupper med sosialfaglig kompetanse i skolen, vil lærerne i større grad kunne konsentrere seg om det de er utdannet til: å undervise. Det er ofte alle de andre oppgavene en lærer har, i tillegg til undervisningen, som tar knekken på en, og som fører til at mange slutter.

Dette er noen tiltak som Skolenes landsforbund mener vil virke til både å rekruttere og beholde lærere. Vi kunne nevnt flere, som: færre elever i klassen, færre undervisningstimer, bedre seniortiltak mm.

Poenget er at det fins mange tiltak som kan gjøres for å rekruttere og beholde. Og kostnadene trenger heller ikke være uoverkommelige. Så sett i gang i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Vær kreative!