Debatt: Egen arbeidstidsavtale for miljøterapeuter

Vi trenger en egen arbeidstidsavtale for andre universitets- og høyskolegrupper enn lærere som jobber elevrettet i skolen.

5. desember 2023

Kommunikasjonsavdelingen

Vi trenger en egen arbeidstidsavtale miljøterapeuter, mener Skolenes landsforbund. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Innlegg signert Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. 

Skolenes landsforbund vil ha sosialfaglig kompetanse inn i skolen. Vi har foreslått å lovfeste dette, men har foreløpig ikke lykkes med det. Dette til tross for at samtlige politiske partier på Stortinget er positive til denne kompetansen i skolen.

Allikevel så fins det en god del miljøterapeuter/-veiledere rundt omkring i skolene. Men de har veldig ulike arbeidsforhold. Noen steder fins det lokale særavtaler som sikrer disse både tid til planlegging og samarbeid med lærere og øvrig personale. Andre steder fins ingenting av dette.

Det er klinkende klart for oss i Skolenes landsforbund at hvis vi skal få utnyttet den verdifulle ressursen disse ansatte har, må de få levelige arbeidsvilkår og muligheter til hele, fulle stillinger. De må ha planleggingstid for å utføre jobben, og de må ha tid til å snakke med lærerne og andre ansatte som har de samme elevene. De kan ikke gjøre en god jobb i et vakuum.

Vi trenger derfor en egen arbeidstidsavtale for andre universitets- og høyskolegrupper enn lærere som jobber elevrettet i skolen. En slik avtale må inneholde rett til både planleggingstid og sikre tid til samarbeid.

Skolenes landsforbund vil ta dette opp med KS i forbindelse med revideringen av avtalen om arbeidstidsordninger for annet personale i skoler, SFO og barnehager, SFS 2201.

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Geir Allan Stava. (Foto: SL)