– En mulig grunn til de svake eksamensresultatene i matematikk kan være selve eksamensoppgavene, mener Geir Allan Stava.

42 prosent av elevene i 10. klasse fikk karakteren 1 eller 2 ved årets eksamen i matematikk. Som vanlig er det lærerne som får skylda.


Skolenes landsforbund (SL) vil gjerne peke på to andre mulige forklaringer. Det ene er det som Ludvigsen-utvalget har påpekt: Det er for lite dybdelæring.

– I faget matematikk betyr det at for å komme gjennom hele læreplanen, må lærerne bedrive såkalt overflatelæring, som er det motsatte av dybdelæring. Det er rett og slett for mange emner til at man makter å gå i dybden på tilstrekkelig vis, sier Geir Allan Stava. Han er forbundsstyremedlem og hovedtillitsvalgt i SL.

Geir Allan Stava, forbundsstyremedlem og hovedtillitsvalgt i SL. (Foto: SL)

Geir Allan Stava, forbundsstyremedlem og hovedtillitsvalgt i SL. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund støtter Ludvigsen-utvalget i at mer dybdelæring er ønskelig, men da må også noe ut.

– En annen mulig grunn til de svake eksamensresultatene i matematikk kan være selve eksamensoppgavene. Det er på tide at noen ser kritisk på utformingen av og innholdet i disse. Det blir feil når eksamensoppgavene etterspør dybdeforståelse mens omfanget av læreplanene tilsier overflateundervisning, sier Geir Allan Stava.

Skolenes landsforbund, som er skoleforbundet i LO, utfordrer kunnskapsministeren til for en gangs skyld å lete etter forklaringer annetsteds enn ved å skylde på dårlige lærere.

 

Print Friendly, PDF & Email