– Bruk tid på Verdensdagen for psykisk helse!

– Verdensdagen for psykisk helse kan bidra til å rette søkelys på utfordringene mange elever har i skolen. Gjør dagen til et tema i klasserommet, er rådet fra forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

10. oktober 2019

Runar Nørstad

Bli med på Norges største markering for åpenhet. Alle har en psykisk helse, sier forbundsleder Anne Finborud. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden 10. oktober.

I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober, og det er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse.

Rammer trivsel & læring

I Norge har 8 prosent av barn og unge en diagnostiserbar psykisk lidelse. 15-20 prosent har det som kalles psykiske vansker. Dette er vansker av varierende grad, men kjennetegnes ved at de er så alvorlige at de går ut over trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre.

Tre av ti ungdommer fullfører ikke skoleløpet. For halvparten av disse, er årsaken psykiske vansker.

I tillegg til faktorer som har med familie og oppvekstmiljø å gjøre, viser undersøkelser at mobbing og manglende mestring i skolen er blant de mest alvorlige risikofaktorene for ungdoms psykiske helse. Slik skal det ikke være, mener Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

– Dette er tall som ikke bestrides, og skiftende regjeringer har uttalte ønsker om treffende tiltak. Flere husker vel Bondevik-regjeringen som bevilget en milliard kroner til temaet på ulikt vis. Dette til tross, pluss det faktum at mange skoler har utviklet gode ordninger, så har tallene for psykiske vansker blant unge fortsatt å øke.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bli med på Norges største markering for åpenhet. Alle har en psykisk helse, sier forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL)

Vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen

Anne Finborud føler seg ydmyk i forhold til temaet. Hun ønsker også at de politiske partiene skal slippe kjepphestene sine, og sammen sette seg ned for å finne løsninger for å styrke laget rundt eleven.

– Skolenes landsforbund etterlyser fortsatt en bred allianse på Stortinget for å få større fokus på psykisk helse, sier Finborud og utdyper:

– Dette er et tema der vi er på jakt etter gode løsninger som treffer. Samfunnet kan ikke forvente at læreren alene skal klare å løse en så alvorlig og voksende utfordring. Det er avgjørende med samarbeid på tvers av profesjoner, på tvers av partier og på tvers av organisasjoner. Psykisk helse er en felles utfordring i samfunnet. Det må bevilges penger til flere yrkesgrupper som ansettes på den enkelte skole og er lett tilgjengelig for elevene.

Anne Finborud mener at økt fokus på barn- og ungdoms psykiske helse er helt nødvendig.

– Lærere er ikke utdannet til å takle avanserte psykologiske problemer. Pedagogene og elevene trenger et lett tilgjengelig og profesjonelt støtteapparat med andre yrkesgrupper i arbeidsmiljøet. Så må læreren få lov å være nettopp lærer.

Bruk tid på psykisk helse

Forbundslederens oppfordring til skolene er å bruke Verdensdagen på en slik måte at psykisk helse blir et tema i klasserommet.

Etter 25 år med markeringer, har Verdensdagen for psykisk helse vokst seg stor både i Norge og i mange andre land. I 2018 var det over 1.500 registrerte arrangementer landet rundt. Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.