– Bruk «spesialist»-pengene på nye læremidler

Når regjeringen foreslår å bruke mer penger på lærerspesialistene enn nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen, er det all grunn til bekymring, mener Skolenes landsforbund. – Dette vitner om total ansvarsfraskrivelse av regjeringen. Trist at det er elevene som rammes, sier nestleder Terje Moen.

8. oktober 2020

Runar Nørstad

Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, er kritisk til at regjeringen fortsetter satsingen på lærerspesialistene. (Foto: SL)

I forslag til statsbudsjett for 2021, kommer det fram at regjeringen vil trappe opp satsingen på lærerspesialistene. 229 millioner kroner skal brukes for å øke antall spesialister fra 1.500 til 2.300 fra høsten 2021.

Til sammenligning, foreslår regjeringen å bruke 180 millioner kroner til nye læremidler i forbindelse med de nye læreplanene som blir innført denne høsten.

Dette er en liten økning sammenlignet med 2020, der Stortinget bevilget 170 millioner kroner til merutgifter kommunene måtte ha til innkjøp av læremidler til de nye læreplanene.

Les også: Skolenes landsforbund mener fagfornyelsen burde vært utsatt (frifagbevegelse.no)

– Bortkastede penger

– Regjeringens symbolpolitikk er viktigere enn fagfornyelsen. Det er trist at kunnskapsminister Guri Melby og de andre i regjeringen ikke ser at slike håpløse prioriteringer i budsjettet rammer elevene, og i tillegg gjør arbeidshverdagen mer utfordrende for landets lærere, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

– Satsingen på lærerspesialistene er bortkastede penger, og en ordning som ikke er avtalt med partene i arbeidslivet. Ordningen er tidligere evaluert, og den viser at det kun er skolelederne og lærerspesialistene som ser nytten. Resten av kollegiet vet knapt at spesialistene er der. Ekstra lønn direkte over statsbudsjettet er i tillegg med på å undergrave tariffavtalene. Bruk heller disse pengene på nye læremidler, fortsetter han.

Kommunenes ekstrautgifter må kompenseres

Skolenes landsforbund reagerer også på at budsjettet ikke inneholder midler som skal kompensere for skolenes merutgifter til korona.

– Regjeringen, med kunnskapsministeren i spissen, må legge disse pengene på bordet når den varslede tilleggsbevilgningen kommer i løpet av november. Regjeringen kan ikke lenger skyve denne regningen foran seg. Mange kommuner er allerede tvunget til å kutte i skolebudsjettene, sier nestleder Terje Moen.