Debatt: Bruk PISA-pengene på fagfornyelsen  

Ressursene som går med til gjennomføringen av de omstridte PISA-testene, bør heller brukes slik at lærerne får tid til å sette seg inn i de nye læreplanene.

17. desember 2019

Runar Nørstad

Bruk PISA-pengene på fagfornyelsen, mener Skolenes landsforbund. (Foto: PISA)

Innlegg signert 1. nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund. Det sto på trykk i Aftenposten 13. desember.

Nasjonale prøver og annen testing som fører til rangering må avvikles, mener Skolenes landsforbund. Dette inkluderer også PISA-testene som måler hvor gode norske 15-åringer er i naturfag, matematikk og lesing.

All testingen er med på å ensrette undervisningen og stresser elevene i negativ forstand. Vi tolker PISA-testingen som et verdensmesterskap for skolesystemer, hvor det viktigste er landenes rangering i forhold til hverandre. Mange ungdommer har i dag både mattefobi og angst for tester. Dette er ikke medfødte lidelser – de skapes av skolen. Hvordan norske elever skal oppfylle PISA-kåte politikeres store drøm om at Norge skal toppe listen, er overordnet ungdommens muligheter til å klare dette.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Gi lærerne tid til nye læreplaner! Det er forunderlig at Stortinget ikke setter av ressurser til å få effektuert reformer det vedtar, sier 1. nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund ønsker en dreining i skolepolitikken, bort fra testhysteriet, der fokus heller rettes mot innføringen av de nye læreplanene fra høsten 2020 – og at lærerne får nok tid til å sette seg inn i fagfornyelsen.

Fagfornyelsen vil føre til endringer i lærernes kompetansebehov og det må bevilges ekstra kompetansemidler til etterutdanning. Skal lærerne endre praksis i klasserommet, trenger lærerne både kompetanseheving og tid til å finne fram til dreining i metodebruk. Stortinget må derfor gjøre de nødvendige bevilgningene. Reformer koster.

Skolenes landsforbund har tatt initiativ til at partene, det vil si KS og lærerorganisasjonene, i fellesskap ber statsråd Jan Tore Sanner om et møte for å drøfte arbeidssituasjonen til lærerne under innføring av fagfornyelsen.

Tid til fagfornyelsen koster. Men det gjør også PISA-testene. Verdens største private utdanningsselskap, Pearson, tjener store penger på PISA-undersøkelsen. Bruk heller disse pengene på fagfornyelsen, slik at lærerne får tid til å sette seg inn i nye læreplaner.