Brudd i lønnsoppgjøret for de statsansatte

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne brøt mandag ettermiddag forhandlingene i hovedoppgjøret i staten. Oppgjøret havner nå på Riksmeklerens bord.

14. september 2020

Runar Nørstad

LO Stat-leder Egil André Aas mener staten må ta på seg ansvaret for at det ble brudd i forhandlingene. (Foto: SL/Arkiv)

LO Stat-leder Egil André Aas sier han er svært skuffet over manglende forhandlingsvilje fra statens side.

– Dette forhandlingsbruddet må staten ta på seg ansvaret for. Vi var villige til å finne en løsning hvor tar hensyn til den spesielle situasjonen landet, og norsk arbeidsliv er i, under pandemien. Men vi møtte en motpart som åpenbart hadde bestemt seg på forhånd.

Egil André Aas forteller at tilbudet fra staten innledningsvis var null, og at de ikke har endret posisjon i løpet av forhandlingene.

– De har rett og slett låst seg. Da var det heller ikke noe poeng å forhandle videre. Det er svært sjeldent at vi bryter forhandlinger før fristen, men denne gangen måtte det til, sier LO Stat-lederen.

– Staten mener at fjorårets oppgjør har spist opp muligheten for et tillegg i år. Det er vi uenig i, legger han til.

Egil André Aas mener det var tydelig under forhandlingene at statens personaldirektør Gisle Norheim har fått et særdeles begrenset handlingsrom fra politisk hold. Dette mener Aas er uklokt fra statens side.

– Regjeringen har invitert til dugnad der statsansatte har stilt opp. Vi er klar over at vi er i en spesiell situasjon i Norge, med mye usikkerhet, spesielt i privat sektor. Men det har vi også tatt hensyn til i våre krav. Uten å få gehør.

– Tvert imot konstaterer jeg at i tillegg til et nulloppgjør, prøver staten seg også på å svekke andre opparbeidede rettigheter. Derfor må vi til Riksmekleren for å få hjelp. Vi tvinges til å bruke tid på en mekling der vi kunne ha brukt tiden på andre ting, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Oppgjøret går nå til mekling, med oppstart hos Riksmekleren 23. september. Meklingen utløper 14. oktober ved midnatt.

Lønnsforhandlingene i staten startet 1. september. I år er det hovedoppgjør. Det betyr at partene forhandler om både økonomisk ramme og lønns- og arbeidsvilkårene i tariffavtalen. Fristen for å komme til enighet var 15. september.

2. nestleder Chris Gøran Holstad representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget.