Brudd i forhandlingene om særaldersgrenser

LO, Unio og YS trekker seg fra forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense.

12. februar 2020

Runar Nørstad

BILDETEKST: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik leder forhandlingene om særalderspensjon. (Foto: Trond Isaksen/LO)

Innspurten i forhandlingene, som har vart siden oktober i fjor, startet onsdag formiddag.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har sittet rundt forhandlingsbordet sammen med LO, Unio, YS og Akademikerne, samt KS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Onsdag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene.

– Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO i en pressemelding.

I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. I avtalen var det klart at det måtte avtales egne pensjonsløsninger på plass også de som er omfattet av særaldergrenser. Arbeidet med slike løsninger har pågått over tid og fristen for å sluttføre har vært utsatt flere ganger. Onsdag strandet forhandlingene mellom regjeringen og LO, YS og Unio om særalderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte.

Offentlig sektor sliter allerede med rekrutteringen til viktige stillinger i samfunnet, understreker Peggy Hessen Følsvik.

– Forslaget fra LO, YS og Unio tar høyde for dette. Samtidig er forslaget fremtidsrettet, bærekraftig, opprettholder en god pensjon og svarer opp tidligere inngåtte avtaler med regjeringen. Likevel blir våre løsninger blankt avvist.

– Vi er når som helst beredt til å komme tilbake til forhandlingsbordet, men det forutsetter vilje fra regjeringen til å gi folk en anstendig livsvarig pensjon. Vi har fortsatt tid til å få på plass en rettferdig pensjon for ansatte med særaldersgrenser, sier Hessen Følsvik.

Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger, eller av sikkerhetsmessige hensyn, har såkalte særaldersgrenser. Det gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.

For LO-forbundene gjelder det blant annet renholdere, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere, sykepleiere og offiserer.