Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

Skolenes landsforbund og de andre fagforeningene brøt forhandlingene med Oslo kommune natt til onsdag. Pensjon var den viktigste grunnen til at partene ikke ble enige.

16. september 2020

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund forhandler med Oslo kommune som en del av Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH). Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Creo er også med i denne forhandlingssammenslutningen.

‒ Vi er skuffet over at vi ikke klarte å komme fram til et resultat. Nå trenger vi bistand fra Riksmekleren for å komme i mål, sier Roger Vinje, leder i Skolenes landsforbund Oslo Fylkeslag.

Forhandlingene ble brutt på bakgrunn av uenighet om heltid/deltid, og fordi Oslo kommune ikke ville inkludere pensjonsvedtektene i overenskomsten.

Å få forhandlingsrett på pensjon, som de har i landets øvrige kommuner og i staten, var et av de viktigste kravene til KAH i årets tariffoppgjør.

Også de tre andre forhandlingssammenslutningene, Akademikerne, Unio og YS, brøt lønnsforhandlingene med Oslo kommune.

Oppgjøret går nå til mekling. Meklingsfristen er satt til 15. oktober.