Bli medlem – vinn gavekort

Alle som melder seg inn i Skolenes landsforbund i uke 13 og 14, er med i trekning av gavekort på 500 kr på Foodora eller en lokal restaurant (gjelder kun ordinære medlemmer).

28. mars 2022

Runar Nørstad

I Skolenes landsforbund prioriterer vi solidariske løsninger framfor smal profesjonstenkning. Det vil styrke den norske modellen og ruste oss i kampen for gode, sentrale avtaler og et høyere lønnsnivå i offentlig sektor.

Bli medlem!

Som medlem i Skolenes landsforbund får du medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen din, og advokat-, reise- og innboforsikring og mye mer!

Vi jobber for:

  • Elevene skal ha lovfestet rett til en kvalifisert lærer i alle undervisningstimer
  • Senke de høyeste lesepliktene
  • Økt planleggingstid for ansatte i SFO/AKS og miljøarbeidere (fagarbeidere/assistenter) og miljøterapeuter i skolen
  • Øke kontaktlærerressursen til 2 timer
  • Nei til lokale lønnsforhandlinger – styrk fellesskolen

Bli medlem!

Dette oppnår vi best gjennom et bredt og sterkt fellesskap, sammen med nesten én million andre arbeidstakere i LO.

Ønsker du at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i, et land med små forskjeller der arbeidsfolk ikke behøver å stå med lua i hånda? Da må du fagorganisere deg! Bli med på laget, du også! Skolenes landsforbund er en TYDELIG fagforening som lytter til medlemmene.

SAMMEN ER VI STERKE, BLI MEDLEM!