Bjørn Henriksen fratrer som 2. nestleder

Bjørn Henriksen har tidligere signalisert at han ikke tar gjenvalg til vervet. Bjørn Henriksen har etter søknad fått innvilget sitt ønske om å fratre…

26. juni 2015

Runar Nørstad

Bjørn Henriksen fratrer som 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

Bjørn Henriksen har tidligere signalisert at han ikke tar gjenvalg til vervet.


Bjørn Henriksen har etter søknad fått innvilget sitt ønske om å fratre som 2. nestleder fra 1. august 2015.

Skolenes landsforbund takker Bjørn Henriksen for innsatsen og ønsker han lykke til videre.

Det er nedsatt en valgkomite bestående av Ulrich Vollmerhaus, Bodil Gullseth og Geir Allan Stava. Valgkomiteen skal legge frem et forslag til ny nestleder på landsstyrets høstmøte.