Besøk av fagbevegelsen i Romania

Skolenes landsforbund og LO har de siste dagene hatt besøk av 12 representanter fra lærerorganisasjonen FSLI, som er den største fagorganisasjonen i Romania, under hovedorganisasjonen CSDR (tilsvarer norsk LO).

4. mai 2022

Runar Nørstad

Representanter fra lærerorganisasjonen FSLI i Romania har vært i Oslo og besøkt SL/LO. Forbundssekretær Lene Bakkedal til venstre (Foto: SL)

Samarbeidet med FSLI om HMS i barnehager og skoler strekker seg tilbake til 2012. Mange skoler i Romania har blant annet fått verneombud på grunn av samarbeidet med SL og LO.

Tirsdag fikk våre rumenske fagforeningskamerater høre Kjetil Staalesen, spesialrådgiver i LO, snakke om utfordringer tillitsvalgte i Norge møter på i HMS-arbeidet mens Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling, holdt innlegg om hvordan den «sosiale dialogen» fungerer i Norge samt hvordan forbundene er organisert på lokalt og regionalt nivå.

Lene Bakkedal, forbundssekretær i SL, innledet om tiltakene forbundet mener må iverksettes for å øke attraktiviteten til læreryrket i Norge i kjølvannet av pandemien. Mye tid har gått med til å diskutere hvordan skoledagene legges opp, hvilken utdanning en lærer har osv., – altså helt på laveste nivå i en lærerhverdag – for å forstå hverandres skolehverdag.  

Onsdag var det omvisning på Etterstad videregående skole i Oslo som har lang og bred erfaring som yrkesskole. Skolen har lang tradisjon innenfor elektrofag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon og restaurant- og matfag. Ellen Møller, tillitsvalgt i SL, sto for omvisningen. Hun er avdelingsleder for Teknikk og industriell produksjon, avdeling Ullevål. Også Martin Christoffer Høy, som underviser Vg1-elever i teknologi og industrifag, informerte rumenerne om undervisningen ved skolen. Høy er plasstillitsvalgt og nestleder i SL Oslo.

Rumenerne var også innom avdelingen på Etterstad, hvor de fikk servert lunsj og en rask omvisning av Roger Vinje, leder i SL Oslo. Han er lærer på skolens avdeling for salg og service.

Nestleder Jon Oddvar Holthe og forbundssekretær Lene Bakkedal har vært vertskap for delegasjonen fra Romania. Det er ennå ikke avgjort om samarbeidet med FSLI skal fortsette etter at avtalen går ut i år.

Representanter fra lærerorganisasjonen FSLI i Romania har vært i Oslo og besøkt SL/LO. Forbundssekretær Lene Bakkedal og 1. nestleder Jon Oddvar Holthe til venstre (Foto: SL)
Kjetil Staalesen, spesialrådgiver i LO. (Foto: SL)
Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling. (Foto: SL)
Lærer Ellen Møller, tillitsvalgt i SL, sto for omvisningen på Etterstad videregående skole. (Foto: SL)
Omvisning på Etterstad videregående skole. (Foto: SL)