– Behov for kunnskapsløft om ekstremisme

Gjennom skolen ønsker Skolenes landsforbund at det settes et press på å styrke undervisningen om demokrati, menneskerettigheter og kritisk tenkning, skriver forbundet i sitt høringssvar til Ekstremismekommisjonen.

14. juni 2024

Runar Nørstad

Gjennom skolen ønsker Skolenes landsforbund at det settes et press på å styrke undervisningen om demokrati, menneskerettigheter og kritisk tenkning, skriver forbundet i sitt høringssvar til Ekstremismekommisjonen.
Vi må gi utsatte grupper noe å være engasjerte i innad på skolen – finne et fellesskap innenfor og ikke utenfor demokratiets rammer. Dette gir samfunnet en demokratisk motstandskraft, mener Skolenes landsforbund. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 10. juni 2022 og skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

Skolenes landsforbund mener skolen har en sentral rolle i å bygge demokratisk motstandskraft og forebygge ekstremisme. I høringssvaret, vektlegger forbundet viktigheten av tidlig innsats, kompetanseheving blant ansatte, og styrking av undervisningen om demokrati, menneskerettigheter og kritisk tenkning.

I tillegg støtter Skolenes landsforbundet, som også LO gjør, forslaget om et nasjonalt senter for voldelig ekstremisme og mener at samarbeid på tvers av sektorer er avgjørende.

Skolenes landsforbund er enige i kommisjonens anbefalinger:

  • Styrk forskningen på ekstremisme, slik at kompetansen bygger på tall
  • Øk ressursene til det forebyggende arbeidet både lokalt og internasjonalt, lovfest andre ansatte inn i skolen for å bygge laget mot utenforskap
  • Utvikle en nasjonal strategi for forebygging
  • Etabler et nasjonalt kompetansesenter som kan styrke kunnskapen og kompetansen
  • Styrk samarbeidet mellom ulike aktører, sørg for en forskrifts eller lovendring som muliggjør informasjonsdeling for å plukke opp radikalisering

Les hele høringssvaret her

Les mer: Høring NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet