Beholder fylkeslagene i Troms og Finnmark

Skolenes landsforbund slår ikke sammen fylkeslagene i Troms og Finnmark.

16. desember 2019

Runar Nørstad

Forstetter arbeidet som selvstendige fylkeslag: Henning Hansen, fylkesleder i SL Troms og Berit Hågensen, fylkesleder i SL Finnmark. (Foto: SL/Privat) 

Troms og Finnmark er et fylke som blir opprettet 1. januar 2020 som en del av regionreformen i Norge. Fylket vil bestå av de nåværende fylkene Troms og Finnmark, samt Tjeldsund kommune i Nordland.

– I dagens politiske klima i Troms og Finnmark, er det klart flertall for å reversere hele regionreformen. Vi er klar over at dette også krever et regjeringsskifte. Våre fylkeslag i nord ønsker å beholde sin struktur fram til neste landsmøte i forbundet i 2021 er avholdt. Det har et enstemmig forbundsstyre sagt ja til, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

Begge fylkeslagene har ytret et sterkt ønske om å beholde dagens organisasjonsstruktur. Skolenes landsforbund Finnmark er i tillegg bekymret for at det samiske perspektivet vil svekkes i en større region.

– Dagens struktur muliggjør en tilfredsstillende kontakt med medlemmene i de to fylkene gjennom to konferanser og ett representasjonsmøte per år. Møtene med de tillitsvalgte er av uvurderlig verdi for forbundets fylkeslag. Det er her de tillitsvalgte legger fram sine problemstillinger, og får de drøftet på et bredt grunnlag sammen med andre tillitsvalgte. Fylkeslagene ser det som vanskelig å gjennomføre samme frekvens på sine møtepunkter dersom fylkeslagene slås sammen, først og fremst på grunn av avstander og økonomi, sier Anne Finborud.

Skolenes landsforbund avholder landsmøte i april 2021. Landsmøtet vil ta stilling til en eventuell sammenslåing av fylkene i nord.