– Skolen er allerede for teoritung

Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole,…

19. august 2015

Runar Nørstad

Regjeringen har lansert en ny realfagsstrategi for skole og barnehage fram til 2019. (Foto: Pixabay/SL)

Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsministeren. – Styrk også de praktisk estetiske fagene, mener Skolenes landsforbund.

 

 

 

– I dag går nesten én av fire elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. Det må vi gjøre noe med, sier Røe Isaksen. Han la frem regjeringens nye strategi «Tett på realfag» onsdag.

 

Dårlige karakterer

Den nye, nasjonale realfagsstrategien gjelder for perioden 2015-2019, og retter seg spesielt mot barnehagen og grunnskolen.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Vi vil nå ut lokalt til den enkelte skole og den enkelte barnehage. Gode kunnskaper i realfag er helt avgjørende hvis vi skal greie å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, som klimakrisen og stadig flere eldre. Da må vi lære elevene mer på skolen og vi må gi barna erfaringer med matematikk og naturfag allerede i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I fjor fikk 22,7 prosent av elevene som gikk ut av ungdomsskolen karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Denne andelen har vært stabil de siste årene.

Samtidig fikk hele 42 prosent av 10. klassingene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk karakteren 1 eller 2 i år.

– Matematikk står i en særstilling blant de norske skolefagene når det gjelder dårlige resultater. Hovedmålet med den nye realfagsstrategien er at flere barn og unge skal mestre matematikk og naturfag. Vi skal få færre elever som presterer på lavt nivå og flere som presterer på høyt nivå, sier kunnskapsministeren.

 

– Går for lut og kaldt vann

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud.
Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud.

Skolenes landsforbund gleder seg til statsråden kommer med tiltak for å styrke de praktisk estetiske fagene, kommenterer forbundsleder Anne Finborud.

– Kroppsøving, musikk og kunst og håndverk er fag som går for lut og kaldt vann i den norske skolen. Disse fagene blir nedprioritert av politikerne. Fagene som kan måles og veies blir prioritert, sier Finborud.

– Forskning viser at elevene også blir flinkere i matematikk dersom man styrker de praktisk estetiske fagene. Mye av innholdet i realfagene kan dessuten flyttes fra klasserommet og ut i naturen. Dersom lærerne ikke får tilgang på andre læringsarenaer enn selve klasserommet, er det ikke rart elevene sovner i timene. Barn kan også lære i skogen, sier Anne Finborud.

– Skolene har blitt for teoritunge, og treffer ikke bredden av elevene. Og dette gjenspeiler seg i resultatene, sier Finborud.

 

 

Realfagsstrategien har fire overordnede mål:

1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.

2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.

3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.

4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

 

Nytt realfagsbarometer

I tillegg til den overordnede realfagsstrategien kommer et årlig realfagsbarometer, som skal gis ut av Utdanningsdirektoratet. Realfagsbarometeret skal vise status for arbeidet med realfag i skoler og barnehager, både nasjonalt og lokalt.

Det skal også utarbeides årlige tiltaksplaner, som skal gi skoler og barnehageroversikt over tilgjengelige verktøy og ressurser de kan bruke i arbeidet med realfag.

– Før sommeren fikk 34 kommuner status som Norges første realfagskommuner. Realfagskommunene skal være viktige forbilder når det gjelder å vise hvordan vi i praksis kan løse realfagsproblemet vi står oppi, sier kunnskapsministeren.

 

Styrker realfag i barnehagen

Regjeringen vil fornye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, for å styrke det realfaglige innholdet i barnehagene.

– 97,5 prosent av alle norske 5-åringer går i barnehage. Samtidig vet vi at lek med tall og matematiske begreper i barnehagen gir bedre tallforståelse når barna begynner på skolen, understreker Røe Isaksen.

Læreplaner i matematikk og naturfag i grunnskolen og videregående skole skal også gjennomgås og fornyes. Det skal legges mer vekt på problemløsning og dybdelæring.

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]