Ap vil øke IT-satsingen i skolen

Ap-nestleder Trond Giske gi nettbrett eller laptop til samtlige elever i grunnskolen. Gråblyant, viskelær og kladdebok må vike for nettbrett, skriver VG. Trond Giske…

30. juni 2016

Runar Nørstad

Trond Giske vil at elevene får eget nettbrett som de kan bruke i læringen. (Foto: Pixabay)

Ap-nestleder Trond Giske gi nettbrett eller laptop til samtlige elever i grunnskolen.

Gråblyant, viskelær og kladdebok må vike for nettbrett, skriver VG.

Trond Giske mener norsk skole er for umoderne og fremmer forslag i Stortinget i høst om en ny nasjonal strategi i barne- og ungdomsskolen.

– Alle må ha et eget nettbrett eller en laptop som er personlig. Det må være en selvfølge. Nå er tiden inne for det, fastslår Giske, som nå er leder av utdanningskomiteen på Stortinget.

Arbeiderpartiet vil fremme et forslag til Stortinget om en nasjonal strategi for digitalisering i skolen.

 

Etterutdanning

Forslaget vil omhandle lærernes kompetanse, utvikling av programvare og digitale læremidler, infrastruktur og utstyr til alle elevene. Ap vil også ha en kartlegging av den digitale tilstanden i skolen.

– Viktige deler i en slik plan er etterutdanning for lærere i bruk av IKT, støtte til utvikling av gode digitale læremidler, enkle systemer for bruk av data og nettbrett eller PC til alle elever, sier Giske til NTB.

En nasjonal IKT-plan i skolen vil ha stor nytteverdi, mener leder av Stortingets utdanningskomité.

– Det kan gi store muligheter til økt læring for alle elever, tilpasset hjelp til de som sliter og flere utfordringer til de som er kommet lenger, sier Giske.

 

Variert undervisning

Nettbrett er i seg selv ikke svaret på utfordringene som Giske nevner, mener SL-leder Anne Finborud.

– Det avgjørende er at skolen har god tilgang til varierte læringsarenaer og variert metodisk utstyr. Nettbrett skal være en del av dette. Skikkelig metodisk variasjon, der også praktisk og estetisk fokus er en selvfølge, er alfa og omega for å gi alle elever god opplæring. Brettet bør ligge sammen med blyant og viskelær i sekken, sier Anne Finborud.

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen