Ansatt uten utdanning? Søk stipend!

Departementet minner om stipendordning for ansatte i undervisningsstillinger uten lærerutdanning. Stipendet er på inntil 200.000 kroner. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker at alle elever…

5. mai 2015

Runar Nørstad

Nå kan ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning få stipend for å ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller yrkesfaglærerutdanning (YFL). Søknaden skal komme fra skoleeier, og fristen er 15. mai. (Foto: EU/Illustrasjon)

Departementet minner om stipendordning for ansatte i undervisningsstillinger uten lærerutdanning. Stipendet er på inntil 200.000 kroner.


Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker at alle elever skal undervises av lærere med godkjent lærerutdanning.

– Samtidig er det mange ansatte i skolen som kan ha lang erfaring og verdifull kompetanse og  som ønsker å bli lærere, men som ikke kan slutte i jobben eller gå over i redusert stilling for å ta en utdanning. Derfor innfører vi fra høsten en stipendordning for ansatte i undervisningsstillinger som ønsker ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU), praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (PPU-y) eller treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL), sier Isaksen.

Ordningen gjelder både lærer i grunnskolen og videregående skoler, opplyser statsråden.

Stipendet er på 100.000 kroner for de som ønsker å ta PPU og PPU-y (60 studiepoeng) og 200.000 kroner for de som ønsker å ta YFL (180 studiepoeng). Svært mange universitet og høyskoler tilbyr PPU og PPU-y på deltid, slik at det er mulig å ta studiet ved siden av jobb.

– Basert på innspill vi har fått tror vi dette er en god ordning, men det kan synes som om den ikke er godt nok kjent. Foreløpig har vi rundt 240 søkere til de 750 stipendene. Jeg håper dere vil være med på å spre informasjon til deres medlemmer om at alle ansatte i skolen som har søkt om disse utdanningene til høsten også kan søke om stipend, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Søknadsfristen er 15. mai.