Anne Finborud: Tillit til ansatte er alfa og omega

Forbundsleder Anne Finborud uttrykte savn av fysiske møter og understreket viktigheten av en sterk offentlig sektor, der tillit til de ansatte står sentralt, i sin åpningstale til landsstyret i Skolenes landsforbund.

13. januar 2021

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund avholder landsstyremøte på Teams denne uken. Forbundsleder Anne Finborud åpnet møtet onsdag. (Foto: SL)

Landsstyret i Skolenes landsforbund er samlet til digitalt møte onsdag til fredag denne uken.

– Det er så hyggelig å være sammen med dere, selv om smittesituasjonen gjør at vi må avvikle landsstyremøtet digitalt. Det er trist at vi må møtes på denne måten, altså sitte alene hjemme i hver vår stue.

– Jeg må virkelig få si, på vegne av hele forbundskontoret, at nå er det sårt ikke å få møtes når vi nå skal forberede landsmøtet. VI har ennå ikke sett hverandre i år. Jeg gleder meg til den første praten over kaffekoppen på kontoret, og den skal vi drikke med andakt. Det vi mister ved ikke å diskutere skolepolitikk i korridorene, vet vi alt om, sa Anne Finborud i sin åpningstale.

Les også: Velger ny forbundsledelse digitalt (frifagbevegelse.no)

Forberedelser til landsmøtet

Akkurat nå er det dere, landsstyre-gjengen, vi savner, fortsatte forbundslederen.

– Vi håpet i det lengste at det skulle la seg gjøre å møtes på Sørmarka. Det å være sammen når vi har politiske diskusjoner er viktig, og vi går glipp av hverandres uttrykksformer og ikke minst det sosiale samholdet.

– Vi savner også den fysiske kontakten med gode innledere som kan treffe pulsen i diskusjoner med landsstyret. Dialog med maktapparatet er viktig for oss.

Situasjonen tilsier at vi på finne en ny vri, og landsstyret skal uansett ha gode politiske diskusjoner disse dagene, gjøre gode vedtak og ikke minst sørge for gode forberedelser til landsmøtet, der innkomne forslag skal gjennomgås, understreket Finborud.

– LO bremser utviklingen om økte ulikheter

Forbundslederen brukte tid på å framheve fagbevegelsens betydning i koronakrisen.

– Folk søker trygghet ved å organisere seg, for organisasjonsgraden øker. Også Skolenes landsforbund vokser. Kampen for å sikre en sosial profil på støtteordningene, og fagbevegelsens betydning for å sikre arbeidsfolks kår, og for å motvirke økte ulikheter, har hatt stort fokus. Det har likevel vært en kamp for å unngå at regjeringen alene har fått for mye makt i håndertingen av koronakrisen. Stortinget har måttet kjempe for å bremse regjeringens iver etter mer makt. Det er virkelig mye mer enn skryt å hevde at LOs medvirkning har gitt en annen «profil» på krisen enn vi ville hatt ellers.

– Må prioritere å øke bemanningen

I Skolenes landsforbund sin medvirkning, er det mye fokus på smittevern og arbeidsvilkår for den heroiske innsatsen som medlemmene gjør, ifølge Anne Finborud.

– Der det er høy smitte, er vikarsituasjonen prekær. Det er mye mer kostnadskrevende å drifte skolene på rødt nivå, og samtidig mye tryggere så vel for de ansatte og elevene å organisere skolene på rødt nivå.

Anne Finborud viste til en fersk undersøkelse, utført av NorgesBarometeret, som viser at seks av ti kommuner mener at koronautbruddet påvirker kommuneøkonomien negativt og at det går verst utover skolesektoren.

– Pengene når ikke fram til skolene! Skolenes landsforbund etterlyser økt innsats fra myndighetenes side, og at økt bemanning blir prioritert.

Bærebjelker i samfunnskritiske yrker

Anne Finborud uttrykte også usikkerhet om hvordan koronasituasjonen vil prege sakene i valgkampen.

– Jeg tror ikke den blir helt tradisjonell. Personlig tror jeg at våre interesser vil være tjent med at SL er pådriver til å synliggjøre og dokumentere at koronakrisen har vist oss hvor viktig det er å ha en sterk offentlig sektor. I helse- og opplæringssektoren står folk i arbeid til oppetter ørene. Det hevdes også at tiden med hjemmekontor for så mange yrkesgrupper likevel ikke har rammet produktiviteten i særlig grad. Dette forteller oss mye om hvilke yrkesgrupper som er viktige og at lønnsdannelsen i framtiden bør preges av erfaringene som er gjort i koronatiden.

– Da må vi, kjære venner, tenke generelt for offentlig sektor og samtidig huske på hvem som betaler kontingenten til forbundet. Vi er uansett ikke tjent med en navlebeskuende politikk for å nå fram i et samfunn hvor alle er i krise og alle i offentlig sektor har gjort en formidabel innsats og viser seg å være bærebjelker i samfunnskritiske yrker. Skolenes landsforbund må kjempe for en sterk offentlig sektor der tillit til ansatte er alfa og omega, avsluttet forbundsleder Anne Finborud.

Skolenes landsforbund skulle etter planen avvikle sitt landsmøte i Sarpsborg i april. Landsstyret mener det mest naturlige er et todelt møte. Ett digitalt dagsmøte 14. april, for å avholde blant annet valg. Og et fysisk møte til høsten, dersom koronasituasjonen tilsier det.