Alle barnehager og skoler stenges

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig.

12. mars 2020

Runar Nørstad

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges. (Foto: SL)

Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget.

Statsminister Erna Solberg sa på en pressekonferanse torsdag at det politiske Norge står samlet om å bruke kraftfulle tiltak i kampen mot koronaviruset, og stenger derfor:

  • Barnehager
  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Universiteter og høyskoler
  • Andre utdanningsinstitusjoner

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring, skriver Udir på sin hjemmeside.

Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen.

Udir har forståelse for at dette er en krevende situasjon for skolene, og vi jobber med å utvikle støtte til skolene i dette arbeidet.

Skolen må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset.

Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål. Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig, ifølge Udir.

Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen sin, som normalt.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Mange har spørsmål om koronaviruset og hva det har å si for deg som arbeidstaker. NAV har gitt føringer for rett til sykepenger og dokumentasjon for sykefravær. KS har gitt råd til kommunale arbeidsgivere. Her er noen nyttige lenker: