– Alle arbeidstakergrupper skal kjenne seg igjen i LO

LO har vedtatt hva som skal være de viktigste sakene i vårens lønnsoppgjør. For Skolenes landsforbund er det viktig å understreke at LO er for alle, og sikre at alle arbeidstakergrupper kjenner seg igjen i LO.

22. februar 2020

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund ønsker en rettferdig og solidarisk lønnspolitikk, sier nestleder Terje Moen. Her sammen med forbundsleder Anne Finborud. Bildet er fra fjorårets lønnsoppgjør i KS-sektoren. (Foto: SL)

Tirsdag vedtok LOs representantskap hva som skal være de viktigste sakene i vårens lønnsoppgjør. Likelønn og økt kjøpekraft skal sikres gjennom forbundsvise oppgjør. Representantskapet brukte mye tid på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Fortsatt er det slik at kvinnene i gjennomsnitt tjener mindre enn menn.

Nestleder Terje Moen understreket fra talerstolen at Skolenes landsforbund ønsker en rettferdig og solidarisk lønnspolitikk.

– LOs tariffpolitiske uttalelse er god, og ivaretar den solidariske og rettferdige profilen til LOs lønnspolitikk i alle sektorer, og vi stiller oss selvfølgelig bak den. Skolenes landsforbund mener at frontfaget er viktig når det kommer til en kollektiv lønnsdannelse for å ivareta små lønnsforskjeller i samfunnet.

Utfordringer i offentlig sektor

Retorikken i det offentlige rom tar imidlertid ikke opp i seg at LO skal være for alle, fortsatte Terje Moen.

– Vi må få en troverdig stemme ut i den offentlige debatten om at alle arbeidstakergrupper skal kjenne seg igjen i LO. Det må ikke bare gå på frontfagets betydning. Noen ganger må man faktisk akseptere at også offentlig sektor har sine utfordringer, og at man er villig til å bruke lønn for å rekruttere kompetente arbeidstakere – de kloke hodene og de varme hendene.

– Den tiden da det ble opplest og vedtatt at offentlig ansatte skulle tjene dårlig fordi de hadde så god pensjon, er over. Skal vi ivareta gode, offentlige tjenester og utdanne de beste fagarbeiderne i Norge, må man enkelte ganger være villig til å sprenge lønnsramma. Men over tid har offentlig sektor vært lojal til frontfagets betydning, sa Terje Moen.

LOs likelønnsprofil

Nestlederen tok også et oppgjør med de høye lederlønningene.

– Utfordringene ligger ikke bare i lønna til den vanlige arbeider – mye av utfordringene ligger i lederlønningene. Det er bare å se på topplederlønningene i staten, og ikke minst det som kalles for kapittel 3 og 5 i KS-området. Da ser man at de gruppene som har lokal lønnsdannelse systematisk – og jevnt over tid – stikker ifra. Det motvirker vår likelønnsprofil i LO. Dette er utfordringer i det lange løp – ikke at man et år går utover frontfagets rammer.

– Skolenes landsforbund stiller seg selvfølgelig bak frontfagets betydning, sa Terje Moen avslutningsvis.

10. mars starter Fellesforbundet og Norsk Industri forhandlingene for frontfagene. Tariffoppgjøret i industrien vil ha stor betydning også for de andre oppgjørene.

Relevante lenker
LO: Tariffoppgjøret starter 10. mars 
LO: Fellesforbundet skal forhandle først i vårens lønnsoppgjør
LO: Samleside om tariffoppgjøret
FriFagbevegelse: Tariffleksikon