802 tilfeller av vold og trusler mot ansatte

Lærere og assistenter i Osloskolen opplever daglig vold og trakassering fra elever. Hver skoledag blir fire ansatte i Osloskolen utsatt for vold eller trusler,…

26. mai 2015

Runar Nørstad

Vold og trusler er dagligdags i Osloskolen. (Foto: Pixabay/SL/Illustrasjon)

Lærere og assistenter i Osloskolen opplever daglig vold og trakassering fra elever.

Hver skoledag blir fire ansatte i Osloskolen utsatt for vold eller trusler, viser en oversikt fra Utdanningsetaten.


Totalt ble det rapportert inn 802 tilfeller av trussel- og voldsepisoder i 2014. 64 prosent av tilfellene skjedde på spesialskoler eller i grunnskoler med spesialgrupper.

– I spesialskoler og -grupper er det mer påregnelig at du får litt juling. Det er ikke bra det heller, men da er man forberedt. En vanlig lærer som har en vanlig lærerutdanning er jo ikke forberedt på at dette er en del av jobben din, sier Einar Osnes, hovedverneombud i Osloskolen, til NRK.

Osnes mener tallet er for høyt, og det er all grunn til å ta det alvorlig.

– Det er en alvorlig hendelse når ansatte opplever trusler eller vold.

– Det typiske eksemplet er en seks-sju år gammel gutt som ikke klarer å styre impulsene sine, og som slår, sparker og spytter. Det fører til uro i elevflokken, og det virker krenkende på de ansatte, sier Einar Osnes.

Utdanningsbyråd Anniken Hauglie (H) mener Oslo kommune har gode rutiner og prosedyrer når det gjelder vold og trusler mot ansatte i Osloskolen:

– Det er jo alvorlig at man utsettes for vold og trusler. Det er også bakgrunnen for at vi har klare prosedyrer for hvordan vi skal håndtere uønskede hendelser i skolen. Både med oppfølging overfor den ansatte som har vært utsatt for det, og overfor eleven som har utført det. I tillegg har vi en rekke forebyggende tiltak, sier hun til NRK.

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen