Tøff russetid – også for læreren

LESERINNLEGG: Kjære lærer for elever som er russ i år. Du har jammen meg en viktig jobb! Hold ut!   Leserinnlegg signert forbundssekretær i…

3. mai 2017

Runar Nørstad

(Illustrasjonsfoto: Pixabay/Wikipedia)

LESERINNLEGG: Kjære lærer for elever som er russ i år. Du har jammen meg en viktig jobb! Hold ut!

 

Leserinnlegg signert forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Chris Gøran Holstad. Innlegget er også publisert på Dagsavisens debattsider, hvor det er mulig å kommentere.

 

Våren er i anmarsj en rekke steder i landet. Årets avgangselever er allerede godt i gang med å fargelegge by og land med sine rene og pene russedresser. Feiringen ser ut til å starte tidligere for hvert år. «Mai-festen» har også i år tatt et stort jafs av april.

Som om ikke utfordringene rundt fraværsregler om udokumentert fravær og krav om enda bedre eksamensresultater ikke er nok, får russefeiringen enda større plass innenfor skoleårets 38 uker. Læreren har dessverre all grunn til å se med bekymring på denne utviklingen. Mer plass til feiring gir mindre tid til skole. Dette er enkel matematikk.

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Chris Gøran Holstad.

I forbindelse med russefeiringen i fjor, skrev jeg en kronikk om at jeg som yrkesfaglærer ødela russetiden for elevene mine. Kronikken handlet om å tilby avgangselevene et konkret undervisnings- og opplæringsrelatert opplegg i ukene før 17. mai. Mange av mine elever opplevde dette som viktigere enn selve festen. I dag tenker jeg på stuntet som en solskinnshistorie, om en praksis som bidro til at mange flere elever presterte bedre enn det de ellers ville ha gjort.

Skal vi noen gang klare å snu utviklingen, der avgangselevenes fokus er på en flere uker sammenhengende feiring, må skolene kunne tilby et mer konkret undervisningsopplegg med forpliktelser. Vi klarer ikke å få alle til å snu, men jeg er helt sikker på at veldig mange unge ville ha satt pris på et valg som gjør det helt greit å velge bort å dra på en fyllefest. Skolen må bli viktigere enn festen – skolen må bli mer interessant enn festen.

Ja, jeg føler med læreren – i en tid der jeg vet at du er bekymret for elever som tester nye grenser gjennom russetiden. Da tenker jeg spesielt på hendelser som ender opp som negative nyhetsoppslag, både lokalt og nasjonalt. Ingen lærer ønsker å lese eller få høre om sine elever på en slik måte.

Jeg er sikker på at russetiden er en tøff påkjenning for mange elever. Det ene er selve feiringen, med det den måtte innebære. Det andre er forventningene om å prestere og innfri – også etter at festen er over. Under feiringen, er det derfor viktig at du som lærer ikke lar frustrasjonen over russetidens mørke hendelser overskygge din fantastiske utstråling. Elevene trenger å se læreren som en god, kunnskapsrik, raus, forutsigbar, tillitsfull, varm og trygg voksen – som de kan snakke med om absolutt alt.

Husk! Det er nettopp dine elever som snart skal gjennom sine aller viktigste prøver og eksamener i livet. Sørg derfor for at du er til stede for de som er til stede for deg.

Kjære lærer! Hold ut! Du har jammen meg en viktig jobb!

 

Relevante lenker:
SL:
Jeg saboterte russefeiringen
SL: Myten om en lærers ferie!
SL: – Røe Isaksen diskriminerer
SL: Minstestandarder på skolen
SL: Er du lærer i fremtiden, er det fordi du ikke kan annet!
SL: Kunnskapsminister – lærling med fire års prøvetid
SL: Kompetanse i skolen – absolutt mer enn bare studiepoeng