Vanskelig mekling førte ikke fram

Meklingen hos Riksmekleren førte ikke fram, og Skolenes landsforbund fortsetter streiken. – Jeg er naturligvis skuffet over at KS ikke imøtekommer våre krav, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

25. september 2022

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker, 1. nestleder Jon Oddvar Holthe og 2. nestleder Bodil Gullseth har representert Skolenes landsforbund i meklingen lørdag og søndag hos Riksmekleren. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Skolenes landsforbund gikk inn i helgens mekling med knallharde interne prioriteringer, og satte søkelys på utfordringene med å rekruttere yrkesfaglærere og viktigheten av lik lønn for lik utdanningslengde.

– Vi trenger å beholde yrkesfaglæreren i skolen fordi Norge trenger arbeidskraft og folk med fagbrev. Derfor må vi legge de økonomiske forholdene til rette for å beholde og rekruttere yrkesfaglærerne også i skolen, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Breddekompetanse er like viktig som dybdekompetanse. Derfor vil vi sette søkelys på at også den erfarne allmennlæreren som har minst fem års utdanning må nærme seg andre i skolen med fem års utdanning. Adjunkt med tillegg og lektor skal altså lønnes likt. Vi har et tydelig landsmøtevedtak på at lik utdanningslengde skal lønnes likt.

Skolenes landsforbund ønsker også å heve adjunktene tilsvarende.

– Adjunktene har blitt veldig lite tilgodesett i dette oppgjøret, sier Johnsen Walker.

Forbundslederen beskriver meklingen som vanskelig, og beklager at motparten ikke er villig til å gå med på forbundets krav.

– Vi håper KS tar til fornuft og innser at kravene er innenfor rimelighetens grenser. Lite skal altså til for at Skolenes landsforbund avslutter streiken. Kravene er innenfor frontfagsmodellen, og er den retningen vi og våre medlemmer ønsker, sier Mette Johnsen Walker.

Forbundslederen understreker at Skolenes landsforbund på ingen måte ønsker at konflikten skal ende i tvungen lønnsnemnd.

Relevante saker
SL-podden: Hvorfor er Skolenes landsforbund i streik?
SL: Samleside om streiken
SL: Skolenes landsforbund fortsetter streiken
SL: Går ikke inn i forhandlinger med KS
SL: Trapper opp streiken 26. september
SL: Avkrefter påstander om enighet
SL: – Urent trav i en pågående lønnskonflikt
SL: Markerte 100 dager i streik i Bergen
SL: Trapper opp streiken – nå i Trondheim og Steinkjer