Går ikke inn i forhandlinger med KS

Forbundsstyret i Skolenes landsforbund har vedtatt ikke å gå inn i forhandlinger med KS, og fortsetter dermed streiken. 

19. september 2022

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker under markeringen foran Stortinget i forrige uke. (Foto: SL)

– Forslaget fra KS har helt utilstrekkelige økonomiske rammer til at det vil være mulig å komme fram til en løsning som vi kan akseptere, ifølge forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Og KS har vært veldig tydelige på at det ikke var mulig å øke den økonomiske rammen. Da fins det heller intet grunnlag for seriøse forhandlinger, konkluderer hun.

Skolenes landsforbund er også av den oppfatning at alle partene i en konflikt må søke å finne fram til en løsning sammen.

– Da holder det ikke at KS presenterer et tilbud til bare én av organisasjonene, og først når de har takket nei, inviterer oss andre inn i varmen. Vi håper KS tar dette til seg, og i framtiden behandler alle som likeverdige parter, slik man jo har forpliktet seg til i hovedavtalen, sier Mette Johnsen Walker.

– Etablerte spilleregler i arbeidslivet er der av en grunn. All erfaring tilsier at det er lettest å finne løsninger når alle parter forholder seg til spillereglene og ikke kjører solo, fortsetter forbundslederen.

Skolenes landsforbund har vært i streik siden 8. juni, og har per i dag 72 medlemmer i streik. Fra og med 26. september vil 107 medlemmer være i streik.