Informasjon om konfliktberedskap i SL

Fredag 30. april ble det brudd i forhandlingene i KS-området. Partene er nå i mekling. Forbundet er i konfliktberedskap. Les mer her!

7. mai 2021

Runar Nørstad

Det er brudd i lønnsoppgjøret i offentlig sektor. Om partene ikke er kommet fram til enighet før midnatt natt til 27. mai, kan det bli streik fra arbeidsstart torsdag 27. mai. (Foto: SL)

Tirsdag 4. mai møttes partene hos Riksmekleren for å redegjøre om prosessen fram mot bruddet.

Meklingen vil skje tirsdag 25. og onsdag 26. mai.

Om partene ikke er kommet fram til enighet før midnatt natt til 27. mai, kan det bli streik fra arbeidsstart torsdag 27. mai.

Det vil ikke gis opplysninger om det som foregår under meklingen, utover eventuelle kommentarer fra Riksmekleren og forhandlingslederne.

Som tidligere opplyst, er arbeidet opp mot en konfliktberedskap i gang. Denne prosessen styres fra forbundskontoret.

Forbundskontoret samarbeider med LO Kommune i forhold til framdriften i oppgjøret. Framdriften følger avtalte lover og regler for frister i et tariffoppgjør.

Tidslinje for mellomoppgjøret i KS området 2021 vil være:

  • 20. mai: Plassfratredelsen fase 1 leveres Riksmekleren og KS
  • 20. mai: Navneliste leveres til lokal arbeidsgiver kl. 13.00
  • 21. mai: Arbeidet med fase 2 fortsetter
  • 25. og 26. mai: Mekling
  • 26. mai: Plassfratredelsen fase 2 leveres Riksmekleren og KS
  • 26. mai: Navneliste leveres til lokal arbeidsgiver kl. 13.00
  • 27. mai: Mulig streik
  • 1. juni: Mulig opptrapping til fase 2

Selv om det er forbundskontoret som arbeider med konfliktberedskapen, vil vi ha tett samarbeid med forbundsstyret i forhold til streikeuttak og streikebidrag. Vi vil i tiden framover samarbeide med fylkesledere og hovedtillitsvalgte rundt i aktuelle fylker/kommuner.

Tillitsvalgtrollen: Dersom vi kommer i konflikt med arbeidsgiver, er alle medlemmene Skolenes landsforbund har på tariffområdet omfattet av konflikten. Medlemmene som ikke er tatt ut i streik vil imidlertid ikke merke så mye til situasjonen, men viktig er det at alle tillitsvalgte bryter all kontakt med arbeidsgiver når det gjelder saker som behandles etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke-streikende normalt deltar som vanlig i råd/utvalg og lignende fora hvor representantene er/kan være oppnevnt av fagforeningene, men i funksjonen ikke er tillitsvalgte for organisasjonens medlemmer. Tillitsvalgte skal fortsatt ha medbestemmelse i forhold til saker etter arbeidsmiljøloven, slik som ansettelser og oppsigelser.

Det er viktig at vi har gode oversikter over medlemmer i aktuelle områder. Allerede nå har mange medlemmer vært flinke til å legge inn endringer i medlemsregisteret. Vi skal i tillegg skaffe oss oversikt over sykmeldinger og permisjoner i aktuelle perioder.

Les også: Har vi riktige opplysninger om deg?

Det vil være slik at om medlemmer tas ut i streik, da vil de gjennom bestemmelser gjennom vedtektene våre være sikret streikebidrag. Varer streiken til ut i sommerferien, vil kanskje noen være bekymret for feriepenger. Dette er imidlertid regulert i Ferieloven.

Lov om ferie (Ferieloven) § 11

(4) (Utbetaling ved arbeidskamp) …  Arbeidstaker som har fratrådt i forbindelse med lovlig arbeidskamp, skal ha utbetalt feriepenger for ferie som allerede er fastsatt, eller som senere fastsettes.

PS! Det er også brudd i statsoppgjøret og i Oslo kommune. Meklingen er i gang. Fristen for å komme til enighet, er midnatt natt til 27. mai i begge områder. 

Relevante lenker
SL: Det er brudd i kommuneoppgjøret
SL: Brudd i statsoppgjøret – for knuslete tilbud
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune