Du kan påvirke innholdet i nye læreplaner

Utdanningsdirektoratet har lagt fram skisser til nye, nasjonale læreplaner for de ulike fagene i grunnskolen. Husk at du kan påvirke innholdet i planene. Fristen…

9. november 2018

Runar Nørstad

Utdanningsdirektoratet har lagt fram skisser til nye, nasjonale læreplaner for de ulike fagene i grunnskolen. Husk at du kan påvirke innholdet i planene. Fristen for det er onsdag 14. november. Les SL og LO sine innspill her!

Utdanningsdirektoratet åpner for innspill til planene. Dette skjer før et offisielt utkast til nye læreplaner skal ut på offentlig høring i begynnelsen av mars 2019, opplyser forbundssekretær Bodil Gullseth i Skolenes landsforbund.

– Det er svært tidlig i prosessen, og det er snakk om skisser til i underkant av 50 ulike læreplaner. Noen læreplangrupper har kommet lengre enn andre i sitt arbeid med planene. Når skisser offentliggjøres så tidlig i prosessen, er det for at Skole-Norge skal ha en reell mulighet til å komme med innspill til læreplangruppene, sier Gullseth som sitter i arbeidsgruppen for partene i fagfornyelsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Skolen får nye læreplaner i 2020. Læreplangrupper utvikler nå læreplaner i de ulike fagene, og Utdanningsdirektoratet ønsker tilbakemeldinger på første utkast til læreplanene. (Foto: SL)

Tverrfaglige temaer

Alle har mulighet til å komme med innspill til innholdet i skissene til nye læreplaner.

– Du kan gå inn på ett eller flere fag for å si din mening. Videre kan du svare på så mange av spørsmålene som du selv ønsker, sier Bodil Gullseth.

Et viktig spørsmål vil være om læreplangruppene i tilstrekkelig grad har klart å fornye fagene. Direktoratet ønsker blant annet tilbakemelding på ny struktur, kompetansemål, tverrfaglige temaer og språk.

Frist for å komme med innspill er 14. november.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Skolen får nye læreplaner i 2020. Læreplangrupper utvikler nå læreplaner i de ulike fagene, og Utdanningsdirektoratet ønsker tilbakemeldinger på første utkast. (Foto: SL)

22. juli omtalt i skissene

Spørsmålene følger de retningslinjene som er gitt for utforming av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) og Kunnskapsløftet 2020 Samisk (LK20S).

Alt av informasjon om fagfornyelsen finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Partene i fagfornyelsen er, i tillegg til Kunnskapsdepartementet, Sametinget, KS, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og Elevorganisasjonen.

PS! Terrorangrepene 22. juli blir omtalt i skissene til nye læreplaner for grunnskolen, som Utdanningsdirektoratet legger ut denne uken, melder NRK. 22. juli blir den eneste enkelthendelsen i historien som blir nevnt spesifikt i læreplanene.

Relevante lenker
SL: Nytt skoleår – nye endringer
SL: SL er med på å fornye fagene
SL: – Glimrende om fremtidens skole
SL:
Staker ut kursen for fremtidens skole
SL:
Rapport som er viktig for oss alle (høringssvar, PDF)
Regjeringen: NOU 2015: 8 Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser (PDF)

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Forbundssekretær Bodil Gullseth. (Foto: SL)