Uravstemning om oppgjøret i KS

Forbundets yrkesaktive medlemmer i KS-området har fått invitasjon til å delta i uravstemningen via e-post og SMS. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene om å stemme JA til forhandlingsresultatet.

15. mai 2024

Runar Nørstad

Onsdag 1. mai ble det oppnådd enighet mellom LO Kommune og KS om årets tariffoppgjør, og neste steg er uravstemning blant medlemmene i Skolenes landsforbund.
SLs yrkesaktive medlemmer i KS-området har fått nødvendig informasjon for å kunne delta i uravstemningen. (Foto: Skolenes landsforbund)

Onsdag 1. mai ble det oppnådd enighet mellom LO Kommune og KS om årets tariffoppgjør, og neste steg er uravstemning blant medlemmene i Skolenes landsforbund.

Uravstemningen er åpen, og medlemmene det gjelder har fått uravstemningsdokumentet tilsendt elektronisk.

Har du ikke fått invitasjon til å delta i uravstemningen, kontakt kontorleder Aimée Gagnås Tverli: agt@skolenes.no.

Ved uravstemning får medlemmene i et tariffområde anledning til å si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet.

Uravstemningen stenger søndag 26. mai klokken 18.00.

Anbefaler resultatet

Et enstemmig forhandlingsutvalg i Skolenes landsforbund anbefaler oppgjøret.

– Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,2 prosent og ligger dermed på nivå med frontfaget. Hele laget får et godt oppgjør, og alle er sikret økt kjøpekraft. Det er viktig for oss å videreføre og forsterke kompetanselønnssystemet vi har, og det mener vi at vi har fått til gjennom de sentrale tilleggene, sier Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Avtalen innebærer at alle ansatte i kommunal sektor er sikret et tillegg i årslønna på mellom 22.000 og 37.000 kroner.

Les forhandlingsutvalgets begrunnelse for å si ja (PDF)

Les forhandlingsresultatet her (PDF)

Relaterte saker
SL: Enighet i kommuneoppgjøret – godt resultat for alle
SL: En ramme på 5,2 % – hva betyr det?