Udir anbefaler å avlyse eksamen

Kunnskapsministeren bør lytte til Utdanningsdirektoratet (Udir) som anbefaler å avlyse alle vårens eksamener for elever i grunnskolen og i videregående opplæring, mener Skolenes landsforbund.

31. januar 2022

Runar Nørstad

Utdanningsdirektoratet anbefaler regjeringen å avlyse eksamen også våren 2022. (Foto: Utdanningsdirektoratet)

Utdanningsdirektoratet leverte mandag en risikovurdering av eksamen våren 2022. Her anbefaler vi å avlyse alle vårens eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring. Unntaket er for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget, skriver Udir på sin hjemmeside.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier direktør Hege Nilssen.

– Ikke vent til utpå våren. Gi lærere og elever forutsigbarhet og tillit, og avlys nå. Lærere kan sette rettferdige standpunktkarakterer ut fra sin kjennskap til elevene, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund.

Udir anbefaler å gjennomføre eksamen for elever som trenger eksamen for å bestå faget. Den anbefalingen støtter Skolenes landsforbund. 

Udirs anbefaling er gjort ut fra en helhetlig vurdering av tre sentrale hensyn; likebehandling og en rettferdig sluttvurdering, elevenes motivasjon, trivsel og læring og praktisk gjennomførbarhet.

– Pandemien har påvirket kvaliteten i opplæringen, men i ulik grad. Elevene har derfor hatt ulike rammer for opplæring og vil ha ulikt grunnlag for sluttvurdering denne våren, sier Hege Nilssen.

Udir anbefaler …

  • å avlyse skriftlig og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for alle elever i grunnskolen og videregående opplæring
  • å gjennomføre eksamen for privatister
  • å gjennomføre eksamen for elever som trenger eksamen for å bestå faget
  • at vitnemål gis ut fra elevenes standpunktkarakterer
  • å videreføre regelverksendringene for standpunktvurdering og eksamen som gjaldt våren 2021, også våren 2022   

Det er Kunnskapsdepartementet som tar beslutningen om våreksamen 2022.

Relevante lenker
SL: – Skap forutsigbarhet – avlys vårens eksamener! 
SL: – Klokt av Melby å avlyse sentralgitt skriftlig eksamen også våren 2021 
SL: Slutt på fritidskarantene for skole- og barnehageansatte 
SL: Tolkning av korona-avtalen